Prednosti i nedostaci onlajn nastave iz ugla nastavnika za vreme vanrednog stanja

1053

Onlajn nastava je uveliko prisutna u našim školama u manjem ili većem obimu. Opšti utisak je da je ovaj oblik nastave češće svoje mesto zauzimalo u radu sa studentima i u vaninstitucionalizovanim edukativnim formama. Vanredno stanje zbog korona virusa ubrzalo je uvođenje ovog oblika nastave na svim nivoima školovanja. Imajući u vidu da su sve škole pronalazile razne modele uključivanja učenika u nastavu kroz korišćenje informaciono komunikacione tehnologije, uvideli smo da uzrast učenika diktira izbor pomenute tehnologije. Pa tako viber grupe su najdominantnije u radu sa mlađim učenicima, dok onlajn učionice su bile dobro mesto za obrazovno vaspitni rad sa starijim učenicima.

Cilj istraživanja je mapiranje prednosti i nedostataka u cilju unapređivanja onlajn nastave.

Uzorak istraživanja čine nastavnici razredne i predmetne nastave u jednoj osnovnoj školi[1]. Ukupno 51 nastavnik je učestvovao u identifikaciji prednosti i nedostataka onlajn nastave  iz svog ličnog ugla.

Način prikupljanja podataka tokom realizacije treće i četvrte nedelje onlajn nastave nastavnici su putem mejla dostavili svoje odgovore, odnosno navodili prednosti i nedostatke onlajn nastave koja se trenutno realizuje u svim odeljenjima. Iako uzorak ovog istraživanja nije reprezentativan, rezultati su značajni za unapređenje rada jedne obrazovno vaspitne ustanove čiji nastavnici su i uzorak ovog istraživanja.

Dobijeni rezultati mogu poslužiti za blagovremenu  identifikaciju poteškoća vezanih za obrazovno vaspitni rad u onlajn okruženju kao i reagovanje kako u cilju otklanjanja ili ublažavanja nedostatka.

Rezultati su prikazani kroz frekvenciju pojavljivanja (F/=H) sličnih i istih odgovora (prednosti i nedostaci onlajn nastave).

ANALIZA REZULTATA

Analizirajući iskaze nastavnika koji su vezani za prednosti onlajn nastave značajno je istaći da su nastavnici na samom početku organizacije mapirali niz prednosti ovog vida nastave što ukazuje da su izuzetno odgovorno i profesionalno pristupili organizaciji i realizaciji iste. Ukupno 112 iskaza ukazuje na prednosti koje su vezane za deset oblasti koje su se izdvojile kroz analizu frekvencija pojavljivanja istih i sličnih odgovora (tabela 1):

 1. Sadržaji u onlajn nastavi F/=11
 2. Uspešnost onlajn nastave F/=17
 3. Razvijanje digitalnih veština učenika (digitalna kompetencija) F/=15
 4. Razvijanje digitalnih veština nastavnika (digitalna kompetencija) F/=17
 5. Motivacija F/=14
 6. Vremenska dinamika rada učenika F/=7
 7. Komunikacija F/=19
 8. Dostupnost nastanika (podrška nastavnika)F/=4
 9. Zdravstvene teškoće F/=3
 10. Porodične okolnosti (roditelji/staratelji) F/=5

Analiza dobijenih podataka ide u prilog činjenici da su nastavnici preduzeli niz aktivnosti u onlajn okruženju koristeći IKT, a koje su uticale na identifikaciju prednosti ovog vida nastave, gde se između ostalog navodi kao prednost: komunikacija, razvijanje digitalnih veština nastavnika i učenika, uspešnost nastave, kao i sadržaji koji se nude učenicima u ovom onlajn okruženju.

Sadržaji u onlajn nastavi

F/=11

 • Učenici su se lepo snašli,  neki pre neki kasnije i da im je ovo zanimljivo.
 • Deca se podjednako dobro snalaze sa gradivom, manje više uspešno usvajaju gradivo.
 • Individualizacija u punom značenju te reči.
 • Lakše i manje upadljivo zadavanje zadataka različitih nivoa težine za pojedine učenike.
 • Koristim razne linkove i klipove koji  pomažu učenicima pri obradi gradiva.
 • Pored obaveznog sadržaja mogu da im ponudim još neki koji mislim da im je zanimljiv, nov način rada  ih takođe motiviše.
 • Učenici dobijaju mogućnost pregleda kratkih videa koji prate određenu nastavnu jedinicu, kao i interesantnih zadataka koje mogu rešavati isključivo putem IKT tehnologija.
 • Gledanje i čitanje zanimljivih sadržaja, zadataka…
 • Svakako je to drugačiji vid učenja od dosadašnjeg koji omogućava i visok kvalitet nastave.
 • Po meni je trenutno to nešto novo zanimljivo đacima, jer pored redovne nastave imam više vremena da sa njima radim na temama za koje inače nemamo vremena.
 • Mogućnost postavljanja zanimljivih materijala i testova za vežbanje.
Uspešnost onlajn nastave

F/=17

 • Nije loša zamisao kao dopuna redovnoj nastavi.
 • Nastava se odvija prema nivoima znanja, tako da i učenici koji rade po IOP-ima i po individualizaciji su aktivni.
 • Svi su zajedno u grupi i imaju mogućnost da vide radove drugih učenika, da isprave neke svoje greške i svoje aktivnosti odrade na najbolji mogući način.
 • Trudim se da učenike ne opterećujem previše, držim se suštine kako bi se ostvarili osnovni ishodi, domaćih zadataka ima umereno, roditelji to primećuju i pozdravljaju.
 • Učenici koji su i do sada radili i učili, nastavili su i traže i dodatne zadatke (uvek pošaljem nešto), jer im je malo ono što im pošaljem na grupu.
 • Svi problemi koji su se u proteklom periodu javili, rešeni su vrlo brzo.
 • Učenici se trude da realizuju sve zadatke, vidi se njihova kreativnost, pomažu jedni drugima, ispravljaju greške i bolje se upoznaju.
 • Mogućnost organizacije rada (naravno sa datim rokom za predaju).
 • Sada se već dobro snalaze sa gugl  učionicama.
 • Zadaci su primereniji ovoj situaciji.
 • Prvih dana bilo je dosta posla, pitanja i komunikacije sa nastavnicima, decom i roditeljima oko organizacije, zatim se ustalilo i sve funkcioniše
 • Dobra je organizacija, lepo funkcioniše.
 • Još uvek se prilagođavamo onlajn nastavi, kako roditelji tako i nastavnici i za sada problema nema. Prilagođavaju se naravno i učenici.
 • Preglednost Gugl učionice i zadataka.
 • Predavanja na televiziji su jednostavna, ali konkretna.
 • Osamostaljivanje učenika u radu, mogućnost da pogledaju kako se izvodi neka tehnika, eksperiment, pa da je lakše usvoje.
 • Ne žale se na težinu zadataka, aktivnosti,  što je dobro.
Razvijanje digitalnih veština učenika

(digitalna kompetencija)

F/=15

 

 • Razvijanje elektronske pismenosti kod učenika.
 • Samoučenje učenika o digitalnoj komunikaciji.
 • Traženje pomoći, podrške oko digitalnih koraka vezanih za digitalnu komunikaciju.
 • Sjajni radovi pojedinih učenika poslati digitalnim putem.
 • Način prezentovanja nastavnog predmeta na ovaj način podrazumeva korišćenje napredne tehnologije u nastavi pa učenici koji su osposobljeni da je koriste mogu postići bolje rezultate i bolje ocene nego u učionici.
 • Sticanje ili jačanje digitalne kompetencije koja će im sigurno omogućiti lakše snalaženje u daljem školovanju a i životu
 • Jačanje komunikativne, digitalne, ali  i interkulturne kompetencije uz pomoć video klipova vezanih za gradivo,  ali i za segmente opšte kulture
 • Brzina protoka informacija, prilagođenije je i možda zanimljivije današnjim generacijama koje su odrasle na telefonima i tabletima pa im ovaj vid komunikacije nije nepoznat.
 • Učenici i nastavnici su nešto naučili.
 • Kreativnost-snalažljivost kroz improvizaciju  rekvizita za vežbanje u  kući, porodično vežbanje zajedno sa ukućanima itd.
 • Samostalnost učenika je vidljiva.
 • Razvijaju se digitalne veštine.
 • Neka deca svoje zadatke šalju na mejl iako su mali.
 • Razena informacija u učionici, grupama…
 • Brz protok važnih informacija.
Razvijanje digitalnih veština nastavnika

(digitana kompetencija)

F/=17

 

 • Mogućnost upućivanja učenika u razne vidove prezentacija i digitalnog sadržaja, kako bi sami mogli da izvuku ključne pojmove o sadržaju koji se obrađuje.
 • Zadivljena sam koliko smo brzo prihvatili sve ovo.
 • Snalažljivi smo i  kreativni.
 • Učenici i nastavnici su nešto naučili.
 • Mogućnost korišćenja različitih vrsta izvora  za čas.
 • Naučili smo ono što smo mislili da nam nikada neće trebati.
 • Samoučenje je bilo dominantno.
 • Stalna razmena informacija sa kolegama oko uspostavljanja onlajn okruženja.
 • Dostupnost skoro svih učenika i nastavnika trenutno.
 • Brzo razrešavanje poteškoća.
 • Međusobna saradnja i podrška.
 • Razumevanje kolega.
 • Podrška roditeljima u stvaranju onlajn okruženja za svoje dete.
 • Podrška učenicima u onlajn nastavi.
 • Smišljanje kratkih i jasnih instrukcija.
 • Snimanje video materijala, tutorijala.
 • Identifikovanje dobrog materijala na internetu koji može da se koristi za lekcije koje mi slede.
Motivisanje

F/=14

 

 • Učenici koji su dugo bili pasivni počeli su da se aktiviraju.
 • Mnogi učenici su aktivniji na ovaj način, nego što su bili u toku redovne nastave, rade domaće zadatke, očekuju povratnu informaciju,  prate postavljena obaveštenja.
 • Mogućnost komentara svakom učeniku, i slanje dodatnih instrukcija.
 • Roditelji uključeniji u aktivnosti deteta, pa prate motivaciju.
 • Deca koja su aktivna u procesu ovakvog vida nastave uspevaju da izvrše svoje obaveze bez problema.
 • Neki učenici ulažu više truda ovako.
 • Kako vreme prolazi učenici pokazuju veđu aktivnost nego na početku.
 • Važno je da učenici ne gube kontinuitet u radu na koji su navikli.
 • Oni koji su i u redovnoj nastavi radili, rade vredno i odgovorno i sada.
 • Neki učenici su uključeniji više nego obično, raspituju se za dodatna vežbanja da bi bolje savladali gradivo.
 • Deca koja su i ranije bila aktivna i vredna na času nastavila su da izvršavaju svoje obaveze i kroz ovaj vid nastave.
 • Motivacija kroz igranje različitih igrica koje prate sadržaje.
 • Dosta učenika koji su pasivni u redovnoj nastavi je sad aktivno.
 • Dan je dug u vanrednom stanju i ovo je pravi način da se organizuje dan koji može biti dosadan kad dete ništa ne radi.
Vremenska dinamika rada učenika

F/=7

 

 • Nekoj deci više odgovara ovaj vid nastave.
 • Fleksibilnost nastavnika.
 • Stalna dostupnost nastavnika.
 • Dovoljno vremena da se završe zadaci.
 • Produženi rokovi za aktivnosti.
 • Samoprocenjivanje sopstvenog rada od strane učenika (testovi, kontrlni).
 • Veća angažovanost učenika i nastavnika.
Komunikacija

F/=19

 

 

 • Svakodnevna aktivnost i saradnja sa roditeljima.
 • Stalno pružanje podrške.
 • Komunikacija sa učenicima koji su aktivni je sada više produktivna.
 • Veća sloboda učenika da traže pomoć.
 • Deca su entuzijastična.
 • Učenici imaju mogućnost da međusobno razmenjuju informacije, ostvare neposredne i bolje ocene.
 • Sloboda i opuštenost na relaciji nastavnik-učenik na poljima komunikacije, iskazivanja osećanja.
 • Saznajemo više o deci i njihovim osobinama, uslovima u kojima žive i rade…
 • Dobar vid komunikacije i sa roditeljima i sa nastavnicima.
 • Ličniji odnos sa decom i sa roditeljima, stalna razmena informacija sa kolegama.
 • Sa decom može lepo da se komunicira samo nisam sebi ograničila i utvrdila radno vreme pa mi je to malo problem.
 • Komunikacija je kulturna i dobronamerna.
 • Komunikacija sa svakim učenikom.
 • Pitaju šta im nije jasno i dobijaju odgovor.
 • Mnogo vremena mi oduzima odgovaranje na njihovsa pitanja, jer smo u stalnoj komunikaciji.
 • Mnogo vremena je potrebno za pregled domaćih zadataka, i praktičnih vežbanja ali to je potrebno u ovoj situaciji.
 • Pojedini zadaci se više puta koriguju sa novim instrukcijama za koje je potrebno više vremena kako bi učenik napredovao.
 • Svi zajedno se trudimo, učenici, roditelji, kolege, i uspostavljena je međusobna saradnja kakvu ovi vanredni uslovi i zahtevaju, naravno svako prema svojim mogućnostima.
 • Oni koji su radili u školi, rade i dalje.
Dostupnost nastanika (podrška nastavnika)

F/=4

 • Veća dostupnost nastavnika.
 • Mogu nas zvati kad žele ili kada imaju problem ili ako im je nešto nejasno ili im treba neko objašnjenje.
 • Stalna podrška tokom celog radnog dana pa i noću.
 • Oslanjaju se na nas, što je dobro.
Zdravstvene teškoće

F/=3

 • Učenici na kućnom lečenju  su se priključili onlajn nastavi i postigli lep uspeh.
 • Veće angažovanje oko učenika koji su bolesni i nisu dolazili u školu.
 • Nastavnici koji imaju zdravstvenih problema i u rizičnoj su grupi na ovaj način bezbedno realizuju nastavu.
Porodične okolnosti

(roditelji/staratelji)

F/=5

 • Roditelji upoznaju svoju decu.
 • Pojedini učenici, čijim roditeljima je stalo do dečjeg školskog uspeha, revnosnije rade domaće zadatke nego u toku redovne nastave.
 • Roditelji su najčešće odgovorni i lepo sarađuju, imaju direktan uvid u trud i rad svog deteta, kao i u rad nastavnika.
 • Veliki broj roditelja zaista uživa u radu sa svojom decom, i vremenu koje eto sad mogu da provedu sa njima.
 • Sve je transparentno.

Tabela 1 Prednosti onlajn nastave tokom njene realizacije

Kada je reč o nedostacima onlajn nastave tokom njene realizacije, nastavnici razredne i predmetne nastave (51) mapirali su poteškoće sa kojima se susreću u realizaciji obrazovno vaspitnog rada u ovom novom okruženju. Ukupno 156 iskaza ukazuje da postoje poteškoće u realizaciji. Nedostaci su analizom iskaza razvrstani u 11 kategorija koje nam bliže govore sa kojim problemima se nastavnici susreću tokom organizacije i realizacije onlajn nastave:

 1. Onlajn nastava (opremljenost porodica IKT uređajima, nastavnika, teškoće …) F/=26
 2. Digitalne veštine učenika (digitalna kompetencija) F/=7
 3. Digitalne veštine nastavnika (digitalna kompetencija) F/=8
 4. Uključenost učenika F/=14
 5. Vremenska dinamika rada učenika F/=10
 6. Vremenska dinamika rada nastavnika F/=23
 7. Angažovanost roditelja F/=16
 8. Komunikacija F/=24
 9. Zdravstvene teškoće F/=16
 10. Motivacija F/=5
 11. Saradnja sa roditeljima F/=7

Analiza ukazuje da najveći problem su onlajn resursi porodica, imajući u vidu da postoje značajne razlike u mogućnostima porodica za ovaj vid nastave. Nastavnici navode poteškoće (Tabela 2) sa kojima se susreću da bi obezbedili minimum onlajn nastave za svakog učenika uzimajući u obzir kapacitete  IKT u porodicama, što ukazuje na poštovanje individualizovanog pristupa u ovom okruženju. Pored neujednačosti kapaciteta porodica za realizaciju onlajn nastave nastavnici ukazuju da postoje poteškoće vezane za komunikaciju tokom onlajn nastave,  gde je najveći akcenat stavljen na verbalnu i neverbalnu komunikaciji koja je dominantna u učionici. Vremenska dinamika rada nastavnika je stavka koje je okarakterisana kao značajna poteškoća zbog činjenice da je značajno povećano angažovanje nastavnika, a detalji (Tabela 2) vezani za komunikacijiju govore o velikoj preopterećenosti nastavnika na dnevnom nivou. Ne manje značajna stavka su i zdravstvene teškoće nastavnika i učenika, ali i angažovanost roditelja koje utiču na organizaciju i realizaciju onlajn nastave.

Onlajn nastava (opremljenost porodica IKT uređajima, opremljenost nastavnika, teškoće…)

F/=26

 

 

 • Nemaju svi kompjuter, internet…
 • Nemaju svi kablovsku televiziju.
 • Nemaju svi smart telefone….
 • Materijali, komunikacija na engleskoj latinici – jer se najčešće obavlja preko telefona (Vibera).
 • Nemam pristup internetu ceo dan svi ukućani imaju obaveze kao i ja (deca, suprug).
 • Kasne domaći zadaci i po jedan dan, a predati su na vreme.—problemi sa protokom informacija u gugl učionici.
 • Nekim učenicima ne odgovara vremenski period praćenja sadržaja zbog braće i sestara.
 • Roditelji koji rade, kasno naveče završavaju zadatke sa decom.
 • Loš internet, kako kod učenika tako i kod nastavnika.
 • Učenici koji nemaju tehničke mogućnosti za praćenje nastave, mislim na one koji nisu ni u viber grupama.
 • Problemi u uspostavljanju kontinuiranog procesa rada sa pojedinim učenicima su tehničke prirode i van mojih mogućnosti delovanja.
 • Učenicima koji imaju samo telefon kao komunikaciju, treba dati više vremena da se priključe platformama.
 • Internet veza nije stabilna, ili se često gubi tokom dana.
 • Jedan broj učenika ima telefonski aparat starije generacije, pa često ne može da se otvori poslat zadatak u vidu dokumenta prosleđenog sa mejla i slično.
 • Posedujem određene veštine komunikacije ovim putem i nemam problema u komunikaciji sa učenicima, kao ni u gugl  učionici, ali mi se ovakav vid nastave ne dopada.
 • Pitanje bilo kakvog testiranja nema smisla u onlajn učionicama.
 • Iz pojedinih predmeta do kraja školske godine predviđen je za praktičan rad koji je sada otežan.
 • Besplani udžbenici ne podrazumevaju besplatne radne svese i praktikume, pa se ne možeo osloniti na pomenuto kao resurs za učenje.
 • Potreban je bio detaljniji plan za ulazak u ovakav vid nastave.
 • Nadam se da će stvari da se normalizuju.
 • Teško je i formativno i sumativno objektivno i pravedno oceniti učenika pored kojeg su roditelji, telefon, udžbenici, sveske, kompjuter…
 • Na početku, prvih par dana, bilo je opterećujuće. Različite informacije, nejasne instrukcije…
 • Loš protok i česti prekidi interneta u pojedinim prigradskim naseljim.
 • Nemaju svi učenici, a ni nastavnici materijalnih uslova da obezbede računare za  kvalitetan rad.
 • Ima učenika koji imaju samo fiksni telefon.
 • Ima učenika sa kojima nije moguće uspostaviti bilo kakav kanal komunikacije.
Digitalne veštine učenika (digitalna kompetencija)

F/=7

 

 • Na istoj platformi rade i osnovci i srednjoškolci. Zanimljivo.
 • Učenici uopšte ne poznaju vord, eksel, PPT…  ne znaju da pošalju mejl.
 • Mnogo vremena izgubljeno na ujednačavanje odeljenja (preuzimanje dokumenata, ponovno vraćanje u onlajn učionicu, fotografisanje, skeniranje, slanje mejlova….)
 • Deca radove šalju tako što rade u sveskama pa slikaju, nemaju svi mogućnost da koriste neke alate za rešavanje zadataka, jer imaju samo telefone…
 • Deca nisu u mogućnosti da samostalno rade, bar ne sva.
 • Problem je i to što deo učenika ne zna da podesi svoje ime u učionici, pa su prijavljeni pod nepoznatim imenima.
 • Nedovoljna digitalna osposobljenost učenka.
Digitalne veštine nastavnika (digitalna kompetencija)

F/=8

 

 • Ovo je baš opterećujuće, nisam imala obuke.
 • Trebale su nam obuke prve nedelje, a onda da ide nastava.
 • Možda je i bilo kvalitetnijih platformi, ali nismo imali vremena da istražujemo, morali smo brzo odlučiti koje platforme koristiti.
 • Sve je različito, sa nekima sam u učionici, sa nekima na viberu, sa nekom decom samo putem telefona komuniciram, a nekima šaljem štampani materijal koji se preuzima u školi, jer samo tako mogu da komuniciram.
 • Trebalo mi je vreme da se uhodam, i još se uhodavam.
 • Opterećujuće za nekog ko ne provodi previše vremena za kompjuterom.
 • Morala sam da razmenjujem mnogo informacija  sa kolegama da bih organizovala onlajn nastavu.
 • Verujem da je svima na ovaj ili onaj način bilo teško, mnogima je još uvek teško u ovoj nastavi.
Uključenost  učenika

F/=14

 

 • Kao i u normalnoj nastavi neka deca su odgovorna i redovno izvršavaju svoje obaveze, a pojedine treba strpljivo čekati da se jave i nešto minimalno urade.
 • Neki učenici su neaktivni, a roditelji ništa ne preduzimaju, iako ih obaveštavamo.
 • Neki učenici napuštaju viber grupe pa ih stalno vraćamo.
 • Neki spavaju.
 • Nekima ne odgovara raspored emitovanja časova na televiziji.
 • Neke treba podsetiti šta treba da rade i to više puta.
 • Utišali su se oni koji su tihi i u učionici.
 • Neaktivnost pojedinih učenika.
 • Neki učenici su neaktivni iako imaju uslove.
 • Neki koriste situaciju.
 • Učenicima koji rade po individualizovanom obrazovnom planu je lakše kada smo svi zajedno u učionici
 • Deca nisu u mogućnosti da samostalno rade, bar ne sva.
 • Ne znam da li se stide da priznaju da nešto ne mogu da urade (npr. da postave zadatak) ili nemaju uslova da to urade ili ih jednostavno mrzi.
 • Ne mogu svi da se uključe u zakazano vreme nemaju mogućnosti.
Vremenska  dinamika rada učenika

F/=10

 

 • Ipak čini mi se preobimno gradivo, kao i u normalnoj nastavi.
 • Stariji učenici ne mogu da stignu sve.
 • Imaju dosta obaveza, treba smanjiti zadatke.
 • Učenici ne ne mogu sve da stignu da odrade u zadatom roku.
 • Preopterećenost učenika je veća zbog sporijeg ritma časova i odloženih domaćih zadataka.
 • Preporuka da domaći zadaci, bar za nastavne predmete koji nisu deo prijemnog ispita, budu manjeg obima.
 • Testiranje preko gugl učionice treba da bude sa odloženim slanjem radova zbog različitih kapaciteta porodica.
 • Učenici  osećaju zamor, prosto nije prirodno
 • Mnogo više su angažovani nego kad idu u školu.
 • Nastava se realizuje, ali mislim da su deca opterećena suviše,  jer mnogi rade samo preko telefona.
Vremenska dinamika rada nastavnika

F/=23

 

 • Mobilni telefon mi je po ceo dan na punjaču.
 • Telefon neprekidno zvoni  takoreći  24 sata.
 • Sa decom može lepo da se komunicira, samo nisam sebi ograničila i utvrdila radno vreme pa mi je to malo problem.
 • Kao razredni starešina, nemam svoje  privatno slobodno vreme, ni jedan dan u nedelji.
 • Treba komunicirati sa velikim brojem učenika i ne zapostaviti nikog, uvek im odgovarati šta god i kada pitaju.
 • Ogroman broj mejlova, poruka i poziva koje je teško sortirati i utvrditi prioritete.
 • Dodatni posao za nas učitelje u smislu da radni dan traje 24 časa, novo iskustvo, ali prevazići ćemo i to.
 • Manje slobodnog vremena za nastavnike i učenike.
 • Detaljno pregledanje učeničkih radova iziskuje više vremena kao i dodatna obrazloženja za greške.
 • Zbog lošeg interneta učenici u kasnim satima ili tokom noći šalju zadatke nastavnicima.
 • Previše administracije.
 • Volela bih da imam radno vreme i kao predmetni nastavnik, i kao odeljenski starešina prema roditeljima, a i kao kolega.
 • Nemam vremena za svoju porodicu po ceo dan sam zauzeta onlajn nastavom i telefonskim razgovorima.
 • Veliki vremenski problem mi predstavljaju sve vrste evidencija i vrednovanje rada učenika, iz razloga što radim u velikom broju učionica sa velikim brojem odeljenja.
 • Učenici u velikom broju ne čitaju pažljivo šta se od njih traži, pa postavljaju niz suvišnih pitanja.
 • Značajan broj radnih sati potrošen na funkcionisanje gugl učionice, prijavljivanje, koraci, postavljanje zadataka… (to je trajalo danima i obavljeno je bezbroj razgovora sa roditeljima i sa učenicima).
 • Celodnevna aktivnost učitelja, nastavnika…
 • Puno posla imamo da sve ispratimo, zabeležimo, a da smo sigurni da je svaki nastavni sadržaj dobro odrađen.
 • Visok račun za mobilni telefon, neprekidno podsećanje dece i roditelja da se deca uključe u učionice, da šalju zadatke u učionice, paralelna evidencija (učionica, pedagoška sveska, es dnevnik).
 • Veliki deo dana odlazi na nastavu (časovi na televiziji za tri razreda, priprema materijala za Gugl učionicu, pregledanje učeničkih radova, odgovaranje na poruke učenika u bilo koje doba dana)…
 • Šalju mi domaće i oko 23h, i to roditelji koji  rade, jer ne stižu ranije.
 • Za postavljanje ozbiljnih materijala neophodna je priprema, posebno nastavnicima koji imaju više programa. Ovo traži dodatno vreme.
 • Uostalom ni mi ni učenici nismo korporacijski menadžeri da treba 16 sati da provedemo za računarom, a nismo ni roboti.
Angažovanost roditelja

F/=16

 • Veliki broj roditelja rade do kasno, po ceo dan
 • Neki roditelji rade u zdravstvenim ustanovama.
 • Neki roditelji su dobili otkaze.
 • Porodica nema internet.
 • Porodica nema telefon.
 • Roditelji su opterećeni više od učenika.
 •  Socio ekonomski status porodica kao i obrazovni status je različit u porodicama, pa su i podrške različiog nivoa.
 • Kada je više dece u porodici,  a desi se da se komunikacija obavlja sa telefona jednog roditelja, koji je zaposlen, dok roditelj ne stigne kući sa posla, deca ne mogu da pošalju povratnu informaciju nastanicima.
 • Učenici su  veoma zabrinuti za svoje roditelje koji su ili ostali bez posla ili rade na mestima koja u ovoj situaciji nisu bezbedna (sa novcem, u zdravstvu, neki su u izolaciji, u bolnici zbog kovid virusa  i sl.).
 • U porodicama većinom ima više učenika na jedan računar, telefon.
 • Roditelji i učenici su prinuđeni kao i mi da više koriste IKT tehnologiju za nastavu.
 • Nemogućnost svih porodica da opreme svu decu sa osnovnim IKT uređajima za realizaciju onlajn nastave.
 • Roditeljima koji još uvek putuju na posao i koji rade od kuće predstavlja problem  dodatni rad sa decom koji se odvija preko vibera.
 • Stotine  minuta razgovora sa roditeljima kao odeljenski starešina.
 • Roditelji ne čitaju pažljivo poruke, naročito oni čija deca dobijaju prilagođene zadatke, pa rade ono što nije za njih.
 • Bilo je zaista mnogo poteškoća u komunikaciji sa pojedinim roditeljima, ali moja upornost ih je naterala da sarađuju i da obezbede minimalne uslove za svoju decu.
Komunikacija

F/=24

 

 • Nedostatak socijalizacije među učenicima.
 • Nedostatak neposredne komunikacije.
 • Komunikacija i interakcija  sa učenicima.
 • Ovaj vid nastave ne može da zameni živu reč, dinamiku koji svaki čas ima, žamor, buku koja je normalna za svaku školu.
 • Nema mogućnosti da se ponovo i ponovo objasniti nešto, nacrta ili napise na tabli, jednostavno- ovo je nužno zlo, škola je mesto gde se deca druže, rastu, uče, gledaju, komuniciraju jedni sa drugima i svojim nastavnicima, gde računar,  telefon, tablet su samo nužni vidovi komunikacije u periodu osnovnoškolskog perioda školovanja.)
 • Nastavnički posao (bar u osnovnoškolskom uzrastu) je posao koji ima direktnu komunikaciju uživo sa malim-velikim ljudima!
 • Javlja se problem u komunikaciji sa manjim brojem učenika.
 • Nedostupnost nekih učenika.
 • Nedostatak lične komunikacije.
 • Ne može najbolje da se proceni znanje zbog vida komunikacije koji je u tekstualnom/pisanom formatu.
 • Učenici su navikli  na živu reč, pa duže vremena nego obično treba da se objasni novo gradivo.
 • Otežana komunikacija sa nekim učenicima.
 • Najveći problem je što nisam u mogućnosti da adekvatno objasnim učenicima nešto što im nije jasno, već se moraju oslanjati isključivo na svoje  sposobnosti  i pomoć roditelja.
 • Nema bliskosti, druženja, razmene emocija.
 • Otuđenost…
 • Nedostaje verbalna i neverbalna komunikacija.
 • Nastavnik nema detaljnu i tačnu informacijuu o savladanosti gradiva zbog ograničene komunikacije.
 • Ličniji odnos sa decom i sa roditeljima, stalna razmena informacija sa kolegama.
 • Previše vremena oduzima čitanje poruka,  pregledanje domaćih
 • Ništa ne može zameniti  živu komunikaciju!
 • Nedostatak informacija da li ima nekih nejasnoća, poteškoća oko gradiva (iako sam ih pitala da li ima nešto nejasno, gotovo niko mi ne odgovori na pitanje)
 • Sa nekim učenicima, i pored zalaganja nastavnih starešina, nije moguće uspostaviti kontakt.
 • Primećujem paniku među učenicima, nedostaje im živa reč, reč podrške, nedostaje im da podignu ruku i pitaju nešto.
 • Nastava bez emocija.
Zdravstvene teškoće

 F/=16

 

 • Roditelji nekih učenika su u izolaciji.
 • Roditelji nekih učenika imaju virus, u bolnici su.
 • Imam glavobolju svakodnevno i pucanje kapilara u očima.
 • Kontinuirano mi je povišen pritisak.
 • Glavobolja, migrena…
 • Nisam u mogućnosti da idem na terapiju.
 • Kontrolni pregledi kod lekara su odloženi.
 • Nesanica.
 • Bolovi u kičmi.
 • Uznemirenost nastavnika, učenika, roditelja…
 • Sve lošije vidim.
 • Nastavnici su ceo dan su na telefonu ili kompjuteru ili ispred televizora – ovo će se odraziti i na vid.
 • Deca se previše zrače sa smart aparatima, previše su pored njih.
 • Bolesni ukućani koji zahtevaju negu.
 • Nedostaje nam fizička aktivnost, kako nama tako i učenicima.
 • Nedostaje nam razonoda i nama i učenicima.
Motivacija

F/=5

 • Pohvale su manje efektne, ako su upućene preko IKT.
 • Smeta mi što ne mogu da podstaknem one spavače da rade.
 • Nemogućnost kontrolisanja napredovanja učenika.
 • Teško ih je motivisati, bez roditelja (a ima onih koji nisu zainteresovani).
 • Kako učenike motivisati da se više aktiviraju?
Saradnja sa roditeljima

F/=7

 • Učenici šalju radove koje su radili i roditelji.
 • Roditelji šalju svoje radove.
 • Neki roditelji su potpuno nezainteresovani za napredovanje svoga deteta.
 • Ima i permisivnih roditelja.
 • Roditelj kaže da dete ne voli da uči.
 • Roditelj kaže da dete nema internet iako je dostupan na mreži non stop.
 • Roditelji su prinuđeni da preuzmu značajnu ulogu u posredovanju između dece i učitelja, a ovo je situacija koja nalaže i mnoge druge obaveze, dođe naravno i do konfuzije i nesporazuma, ali se rešavaju.

Tabela 2 Nedostaci onlajn nastave tokom njene realizacije

Zaključak

Ispitanici su tokom navođenja prednosti i nedostataka naglasili šta je to što je dobro u ovakvoj organizaciji nastave, a na šta treba obratiti posebnu pažnju kako bi se unapredili pojedini elementi onlajn nastave. Dobijeni podaci mogu biti od koristi Timu za samovrednovanje rada škole u identifikovanju mera koje bi vodile unapređenju onlajn nastave tokom same realizacije, ali i kao značajan putokaz u radu sa učenicima sa IKT, kako u redovnoj organizaciji nastave tako i u situacijama koje mogu biti iste ili slične ovoj u kojoj se nalazimo zbog pandemije. Nastavnici su dali niz preporuka na šta treba obratiti pažnju da bi onlajn nastava bila uspešnija (Tabela 3), jer su na osnovu neposrednog rada uočili poteškoće, ali i dali predloge za prevazilaženje uočenih problema.

Preporuke iz ličnih iskustava:

 • Preopterećenost roditelja mlađih učenika (zadaci se šalju preko viber grupa pa kako bih zadala domaći zadatak, moram prvo da obradim temu, tako da  pisana objašnjenja gramatike, vokabulara, vizuelne, glasovne poruke i audio klipove predajem roditeljima, koji zatim ta objašnjenja čitaju deci i puštaju im snimke, što je za zaposlene roditelje dvoje ili više dece, izuzetno naporno.
 • Voditi računa o zadacima koje osmišljavamo, jer je problem  znato produženo vreme pred ekranima i za nastavnike i za decu, pa i za roditelje dece mlađeg školskog uzrasta.
 • Trebalo bi voditi računa da deca ne budu previše opterećena i u tom smislu postoji saradnja nastavnika i učitelja, svih nastavnika oko jedog odeljenja.
 • Odeljenjske starešine treba češće da razmenjuju informacije o opterećenosti zadacima, kako bi ukazali kolegama na obim zadataka.
 • Testovi nisu validni, jer učenici mogu da oslone na udžbenik, vršnjake.
 • Kasne domaći zadaci i po jedan dan, a predati su na vreme, problemi sa protokom informacija, ovo se često dešava u gugl učionicama.
 • Preopterećenost učenika je veća zbog sporijeg ritma časova i odloženih domaćih zadataka.
 • Preporuka da domaći zadaci, bar za nastavne predmete koji nisu deo prijemnog ispita kod osmog razreda  budu manjeg obima.
 • Testiranje preko učionice treba da bude sa odloženim slanjem radova zbog različitih kapaciteta porodica- koristiti mogućnost za samoprocenjivanje (lična samoprocena uspešnosti učenika).
 • U porodicama većinom ima više učenika na jedan računar, voditi računa o mogućnostima porodice.
 • Učenicima koji imaju samo telefon kao komunikacijski kanal, treba dati više vremena da se priključe platformama.
 • Ne insistirati da odgovaraju na određenom pismu, svima su različiti operativni sistemi na telefonima/smartovima, a  neki učenici nemaju podešenu ćirilicu kao font u svojim ličnim kompjuterima.
 • Testiranja u onlajn učionicama su stresna za većinu učenika.

Tabela 3 Preporuke nastavnika za kvalitetniju onlajn nastavu

Pored dobijenih podataka koji mogu biti dobra polazna osnova Timu za samovrednovanje rada škole za sve oblasti kvaliteta rada ustanove: programiranje, planiranje i izveštavanje, nastava i učenje, obrazovna postignuća učenika, podrška učenicima, etos  i organizacija rada škole, upravljanje ljudskim i materijalnim resursima, među kojima su najviše ovim istraživanjem obuhvaćene sledeće oblasti: podrška učenicima, etos  i organizacija rada škole, upravljanje ljudskim i materijalnim resursima u iskazima nastavnika.

Preporuka je da rezultate ovog istraživanja treba posmatrati ne samo odvojeno nego i u korelaciji  sa podacima koje treba prikupiti od strane učenika i roditelja kada je reč o onlajn nastavi.

Kako je škola živ organizam, a onlajn nastava njen sastavni deo, zanimljivosti i u ovom okruženju idu u prilog činjenici koliko je nastavnički poziv izazovan, zanimljiv i pun neobičnih situacija (Tabela 4).

Zanimljivosti:

 • U gugl učionicu su mi se prijavili i roditelji.
 • Sa više mejlova jedan učenik šalje domaći-što je sigurno sigurno je.
 • Svi u porodici rade domaće zadatke.
 • Učenici se prijavljuju u učionicama sa neobičnim (mada kreativnim) nadimcima.
 • Učenik uporno napušta viber grupu, a ja ga uporno vraćam.
 • Neki učenici nemaju svoj mejl pa su u učionicu prijavljeni sa mejlom roditelja, rođaka, baka, deka, tetaka, komšija…
 • Neki imaju svoj mejl, ali su u učionici prijavljeni i učenik i oba ili jedan roditelj.
 • Jedan te isti domaći poslalo pet učenika-sarađuju.
 • Učenici šalju radove koje su radili i roditelji.

Tabela 4 Zanimljivosti iz onlajn okruženja

Literatura:

Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik, br. 14/2018 od 02.08.2018. godine


Irena Mučibabić, pedagog škole
[1] OŠ,,22.oktobar” Surčin, Beograd
https://www.facebook.com/OsnovnaSkola22OktobarSurcin/
http://www.os22oktobarsurcin.edu.rs/