back to top

Ресурси и прилози

Вести из подружница и секција

Вести из образовних институција и удружења

Facebook објаве

Објављено: 11.06.24

Pedagosko drustvo Srbije
Састанак Републичке секције стручних сарадника одржаће се у уторак, 18. 6. 2024. године у 12.00 у амфитеатру Техничке школе ГСП, ул. Радослава Грујића бр. 2,Београд

Дневни ред:
1. Осврт на Конгрес психолога и приказ округлог стола „Превенција у области менталног здравља у оквиру васпитног рада са ученицима у школском окружењу“- Зорица Панић, X гимназија „Михајло Пупин“
2. Примери добре праксе- Младенка Обућина, Средња школа ЕПА- „Истраживачки рад ученика «Навике у комуникацији ученика ЕПА школе»“; Александра Стевановић, Филолошка гимназија- „Како критички мислити на Златибору“; „Пилот студија о менталном здрављу адолесцената- из перспективе једног психолога“; Радмила Симијоновић, Друга економска школа- „Школски пројекат «Сарадњом до квалитетног
инклузивног образовања»“
3. Разно

Школа се налази на Врачару, преко пута НУ „Божидарац“.

Градски превоз: 19,21, 21А, 22, 29, 83, 25, 26

Ружица Петровић Гашевић
председник Секције психолога средњих школа
... Прикажи вишеПрикажи мање
Погледајте на Facebook-у

Објављено: 08.06.24

Pedagosko drustvo Srbije
27. 05. 2024. ОДРЖАН НАЦИОНАЛНИ НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП „КУДА СЕ КРЕЋЕ ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ: ВРЕДНОСТИ КАО ПУТОКАЗ”

Национални научно-стручни скуп под називом „Куда се креће васпитање и образовање: вредности као путоказ” у организацији Одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду и Педагошког друштва Србије одржан је 27. маја 2024. године. Овогодишњи скуп у оквиру Сусрета педагога, једанаести по реду, одржан је на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Скуп су својим присуством обогатили учесници из предшколских установа, основних и средњих школа, домова ученика, као и високошколских установа. Успешној организацији скупа су допринели волонтери Педагошког друштва Србије у сарадњи са секретаром Маријом Милинковић и волонтери испред Одељења за педагогију и андрагогију.

Скуп је водила Андреа Гашић, истраживач-приправник са Одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду. На самом почетку учесницима се обратио помоћник министра за предшколско и основно образовање, др Милан Пашић, након чега су одржали поздравну реч проф. др Радован Антонијевић, управник Одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду и др Маја Врачар, председница Педагошког друштва Србије. Свако, из своје перспективе, указао је на важност неговања вредности на којима треба да почива васпитање и образовање и бављење овом темом истичући да је циљ скупа да се размотре савремена сазнања о одликама остваривања и претпоставкама развијања вредности у васпитању и образовању, чему треба да тежимо, као и да се сагледају изазови и тешкоће са којима се сусрећемо у пракси.

Учесници су имали прилику да чују три пленарна излагања:
– Проф. др Јана Јутинен са Факултета за образовање и психологију на Универзитету у Оулу у Финској, говорила је на тему „What is valued in education? Perspectives to children’s belonging and values in early education”.
– Проф. др Влатка Домовић са Учитељског факултета Свеучилишта у Загребу, одржала је предавање на тему „Стручни сурадници као подршка развоју наставничке професије и професионалног идентитета наставника”.
– Проф. др Живка Крњаја, редовна професорка на Катедри за предшколску педагогију на Одељењу за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду, представила је тему „Заједничке вредности на различитим нивоима образовања”.
Сва три излагања поставила су основ за даљи рад на скупу који се одвијао у три паралелне сесије, а то су:
– Сесија број 1: Вредносна утемељеност васпитнообразовне политике и праксе (1), којом су модерирали Лука Николић, испред Одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду и Олга Дробњак, испред Педагошког друштва Србије. Током ове сесије разматрала су се различита питања значајна за васпитање и образовање, од образовања за живот у мултикултуралном друштву на детерминистичким утемељењима, оправданости стицања обавезног образовања путем школовања код куће, преко грађанског активизма и ангажовања у образовању и конфликта вредности у васпитању и образовању до евалуације рада наставника. Разматрано је о вредностима која су утемељена у програмима и друштву, образовању и васпитању и које наставници негују у сопственом раду. Модератори су извештавали о утицају неолиберализма на образовање и вредности.
– Сесија број 2: Вредносна утемељеност васпитнообразовне политике и праксе (2), којом су модерирале доц. др Невена Митранић Маринковић, испред Одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду и Емилија Марковић, испред Педагошког друштва Србије. Учесници су били веома мотивисани за активно учешће и дискусију. Представљено је пет радова где су се ауторке, у оквиру својих излагања и радова, бавиле вредностима страха и начину на који он обликује васпитно-образовне вредности на афективном плану, вредностима културе образовне установе, стереотипности простора за игру на јавним просторима и у вртићу, затим игре у природи са ризицима у вртићима у Србији из угла практичара и вредностима узајамног дејства планираних ситуација учења и игре у реалном програму вртића. Сва излагања показују да су вредности често осујећене због дисбаланса између онога што желимо и што нам се чини могућим. Кроз дискусију се показало да осећај немоћи није увек реалан већ је обликован доминантном културом страха, а закључци су да игра доминира као вредност јер одржава слободу, стваралаштво и заједништво. Модераторке су извештавале о питањима шта може да се учини и понудиле су два правца делања: (1) властито професионално деловање на отварању простора деци да искусе нешто другачије од доминантне културе и јавно иступање педагога са циљем умрежавања са другим људима, институцијама и професијама и (2) упућивање апела надлежним институцијама да у пракси донешења одлука укључе мишљење педагога као стручних сарадника.

– Сесија број 3: Учење вредностима у васпитнообразовном и ширем контексту (1), којом је модерирала доц. др Ивана Јеремић, испред Одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду и др Маја Врачар испред Педагошког друштва Србије. Током ове сесије прелиминарно су представљени резултати истраживања о диспозицијама за критичко мишљење и медијску писменост као предиктора поверења у јавне институције у Србији током пандемије ковид 19, функцији васпитања и образовања у развоју позитивних вредности код ученика, улози родитеља у обликовању моралних вредности деце и младих у дигиталном добу, вредностима које се промовишу кроз медије за децу и утицају еколошког васпитања и образовања на развој аутономије.
– Сесија број 4: Учење вредностима у васпитнообразовном и ширем контексту (2), којом је модерирала Ивана Кокеза, испред Одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду и Бранка Орешчанин испред Педагошког друштва Србије. Током ове сесије разматрала се улога сарадње школе, породице и ученика у промовисању просоцијалног понашања, васпитна улога наставе, систем вредности код младих са становишта ученика, наставника и родитеља и вредности које се промовишу кроз књижевни текст и уџбенике као наставног средства. Закључак дискусије је да влада не усклађеност вредности у породици и школске установе и да је неопходно поверење и партиципација родитеља у различитим активностима у школи.

Одржана је и панел дискусија: Кад школа ради бим бам бам – подршка социоемоционалном учењу ученика, којим су модерирале доц. др Оља Јовановић и проф. др Јелена Врањешевић. Чланице колектива пет основних школа у Србији које су креирале и примењивале активности у оквиру пројекта „Заједница практичара за социјално-емоционално учење у функцији подршке развоју личности ученика/ица” усмереног на развој социоемоционалних компетенција ученика су представиле како су у претходном периоду подржавале развој ученичких социоемоционалних компетенција, али и како су кроз пројектне активности наставници и школе развијали сопствене капацитете за подршку социоемоционалном учењу. Питања која су отворена на панел дискусији су како и зашто развијати социоемоционалне компетенције, са циљем доприноса актуелним и жељеним вредностима у образовању.
Радови излагача су доступни у Зборнику који може да се преузме и користи у даљем професионалном развоју педагога.

Све три сесије поставиле су основ за даљи рад на скупу који се одвијао на три паралелне радионице, које су након четири године поново одржане, а то су:
– Радионица број 1: Праведност у образовању: Између онога што желимо и онога што (не) можемо, којом су модерирали проф. др Лидија Радуловић, Лука Николић и Ања Божић. Учесници су се, кроз израду постера и дискусије, бавили питањима какво образовање сматрају праведним, колико је такво образовање заступљено у нашој пракси, као и које образовање није праведно и шта се може предузети како би постало такво. Кроз примере начина рада у школама и вртићима покренута су промишљања о праведности у образовању.
– Радионица број 2: Слике детињства – распакивање вредности у дечјем вртићу, којим су модерирале проф. др Лидија Мишкељин, проф. др Живка Крњаја, Драгана Пурешевић, доц. др Невена Митранић Маринковић и Бојана Милосављевић. Учеснице су се на почетку подсетиле вредности којим се тежи у вртићу и „Годинама узлета”, затим су, подељене у три групе, добиле по један пакет са различитим садржајем. Кроз дискусију су распакивале вредности које кроз различите слике детињства у вртићу упливају и кроз педагошке кораке, разматрајући како би се односиле према вредностима које нису у складу са онима које негују, а у вртићу се уносе са различитих страна које често не бирамо. Учеснице су биле веома мотивисане за активно учешће и дискусију па су покренута и нова непланирана питања значајна за васпитно-образовну праксу.
– Радионица број 3: Хајде да разговарамо о вредностима: дискусија подстакнута фотографијама, којим су модерирале доц. др Оља Јовановић, Барбара Блажанин, Анђела Јоксимовић, Ана Серафијановић и Марија Николић. Учесницима су, кроз пројекат „Заједница практичара за социјално-емоционално учење у функцији подршке развоју личности ученика/ица”, приказане фотографије као начини поктретања разговора са ученицима о вредностима, њиховом виђењу инклузивности и праведности, обезбеђивања простора ученицима да изразе своја виђења вредности и да чују друге. Кроз разговор у групи учесници су размењивали своја искуства у пракси, свом односу према вредностима, својим покушајима да их учине видљивим и потешкоћама са којима се сусрећу у разговорима о њима са другима.

На основу резултата евалуације видимо да су учесници високо оценили садржај и теме скупа, да им је скуп био значајан, посебно дискусије и питања која су се отворила. Предавања су препознали као корисна и подстицајна, са предлогом да радионице дуже трају. До наредних Сусрета педагога и иницијативе да се оснаже радне групе остаје да промишљамо о утисцима и идејама са овог скупа и да и даље настојимо, да и даље радимо на афирмацији своје професионалне улоге у домену развоја заједничких вредности на различитим нивоима образовања и васпитања.

Николина Шепић, сарадница и члан Педагошког друштва Србије
... Прикажи вишеПрикажи мање
Погледајте на Facebook-у

Објављено: 06.06.24

Pedagosko drustvo Srbije
Одржана обука и радионица уређивања Википедије на српском језику за чланове Педагошког друштва Србије

У уторак, 21. маја, у рачунарском центру Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” члановима Педагошког друштва Србије је одржана обука уређивања Википедије и радионица писања биографија знаменитих педагога на овој интернет енциклопедији.

Обуку уређивања Википедије на српском језику је одржао менаџер образовног програма Викимедије Србије Небојша Ратковић који је учеснике упознао са развојем Википедије, њеном разликом са Викимедијом и њеним коришћењем. Радионицу су предводиле уреднице Википедије Тијана Мајсторовић и Николина Шепић, наша чланица и сарадница.

Присуствовали су следећи волонтери: Маја Мијаиловић, Тијана Миливојевић, Мирјана Рајић и Јована Ђорђевић, као и секретар Педагошког друштва Марија Милинковић.

Почетак радионице је обележио кратак говор библиотекарке Оје Кринуловић која је у име Универзитетске библиотеке пожелела добродошлицу учесницима у нади наставка
сарадње и Небојша Ратковић који је у име Викимедије Србије изразио задовољство због сарадње са Педагошким друштвом Србије. Нешто касније се у име Друштва учесницима обратила и председница Маја Врачар која је истакла значај оваквог давања доприноса видљивости педагогије као науке и већој доступности знања о знаменитим личностима наше професије.

У другом сегменту је одржана обука уређивања Википедије након чега су се полазници радионице опробали у улози уредника, са циљем да примене оно што су слушали на
почетку кроз писање чланака о савременим српским педагозима. Током трајања
радионице, јавиле су се многе нове идеје значајне за педагошку науку. Волонтери су активно постављали питања у вези уређивања својих чланака, након чега су уследили конструктивни и практични савети за њихово побољшање.

Атмосфера током ове четворосатне радионице била је топла и инспиративна па су волонтери истакли да им је брзо прошла уз пуно смеха, као и да је била изузетно корисна будући да је јако важно да поверљиве информације о педагогији на овој интернет енциклопедији буду доступне.

Радујемо се наставку дружења и заједничком ширењу слободног знања!

Николина Шепић, члан Педагошког друштва Србије

Продукти радионице:
sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%9B

sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D...

sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0%D...
sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%9B

sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%9B

sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D...
... Прикажи вишеПрикажи мање
Погледајте на Facebook-у

Објављено: 03.06.24

Pedagosko drustvo Srbije
ИЗВЕШТАЈ СА ВЕБИНАРА- КАКО ПРОМОВИСАТИ ЗДРАВЕ ЖИВОТНЕ СТИЛОВЕ У ШКОЛИ?

Успешно је реализован још један вебинар 15. маја, на тему „Како промовисати здраве животне стилове у школи?”. Ауторке и реализаторке овог вебинара и акредитованог програма „Здрави животни стилови- императив у васпитању”: Наташа Симић, виша научна сарaдница на Институту за психологију на Филозофском факултету у Београду, наставнице здравствене неге у Медицинској школи Надежда Петровић у Земуну - Невена Живковић и Емина Никочевић, поделиле су своје богато искуство и приступе у циљу оснаживања учесника за промовисање здравих животних стилова међу децом и ученицима кроз разноврсне активности у васпитно-образовном раду.

Ауторке су кроз своје предавање, холистички приступиле теми, пруживши учесницима увид у све аспекте здравих стилова живота, њиховој значајноj улози у остваривању благостања код ученика и поделиле бројне примере добрих пракси и инспиративних материјала.

Предавање о овој веома значајној теми, употпуниле су статистичким подацима прегледа здравственог стања у Србији, према захтеву заинтересованих учесника који су исказали у
упитнику приликом пријаве учесницима. Налази нам указују да млади и деца имају у знатној мери склоности ка развијању нездравих стилова и навика и што може имати дугорочне последице на њихово физичко и ментално здравље, али и на школска постигнућа и међуљудске односе. У вези с тим, ауторке нам поручују да је неопходно истрајати у разграђивању вредности које су дуго трајале и свим ресурсима деловати у
правцу развијања здравих животних стилова и хуманих вредности. Такође, упућују нам снажну поруку да је сваки ученик као појединац део ширег система и да је на свима нама
одговорност да позитивно утичемо на тај макро систем деце и младих.

С обзиром, да је школа наше васпитно поље деловања у том погледу потребне су континуиране и свеобухватне промене пракси, као и спровођење активности у циљу успостављања подржавајуће и позитивне школске атмосфере, као и грађења идентитета школе на темељима поменутих вредности.
На крају, уследила су питања учесника где се остварила веома плодоносна размена.

Вебинару је присуствовало 35 учесника којима се захваљујемо на повратним инфомацијама и предложеним темама за наредне онлајн сусрете!

Јована Ванић, волонтер ПДС-а
... Прикажи вишеПрикажи мање
Погледајте на Facebook-у

Постаните члан Педагошког друштва Србије

или обновите чланство и остварите стручну помоћ и друге бројне погодности!

Заштита од насиља и дискриминације

СОС телефон

0800/200-201

МЕЈЛИНГ ЛИСТА

Уколико имате проблема са пријављивањем на нашу мејлинг листу, или ако су Вам потребне додатне информације, кликом на овај линк погледајте детаљна упутства…

Instagram објаве