back to top

Приручник "Дигитално насиље - превенција и реаговање"

Приручник “Дигитално насиље – превенција и реаговање” намењен је ученицама и ученицима, наставницама и наставницима, родитељима, као и свима који раде на заштити деце и младих од насиља, злостављања и занемаривања.   Публикација Дигитално насиље – превенција и реаговање објављена је у оквиру програма Развој капацитета система за борбу против насиља, злостављања и злоупотребе деце путем интернета који су, уз финансијску подршку Владе Велике Британије, реализовали Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Педагошко друштво Србије и УНИЦЕФ. Публикација је такође део пројекта Зауставимо дигитално насиље који реализују Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, УНИЦЕФ и компанија Теленор.

4

Коме су намењене радионице?

Радионице које се налазе у овом Приручнику могу се, реализовати са свим циљним групама које учествују у образовном-васпитном процесу, али су пре свега намењене наставницима/ама, ученицима/ама и родитељима.

Вести

Аутори