Приручник “Дигитално насиље – превенција и реаговање”

1217

У оквиру пројекта Зауставимо дигитално насиље који реализују Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, УНИЦЕФ-а и компанија Теленор издат је приручник “Дигитално насиље- превенција и реаговање”.

Аутори публикације су Добринка Кузмановић, Биљана Лајовић, Смиљана Грујић и Гордана Меденица. Издавачи публикације су Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Педагошко друштво Србије.

Приручник “ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ-ПРЕВЕНЦИЈА И РЕАГОВАЊЕ”, намењен је ученицима, наставницима, родитељима, као и свима који раде на заштити деце и младих од насиља, злостављања и занемаривања. Приручник садржи садржаје везане за дигиталну комуникацију, дигитално насиље, резултате истраживање код нас и у свету, превенцију дигиталног насиља, реаговање на дигитално насиље… У приручнику се налазе и радионице за рад са ученицима, као и листа прилога коју чине web сајтови, филмови о дигиталном насиљу и Законски оквир.

Промоција Приручника је одржана у оквиру дводневне обуке коју је организовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије – јединица за превенцију насиља и Педагошко друштво Србије за представнике запослених у школским управама у Србији.

Погледајте и преузмите приручник “Дигитално насиље- превенција и реаговање” на сајту www.digitalno.pedagog.rs