back to top

Настава и васпитање је часопис који издаје Педагошко друштво Србије и Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Први број часописа је штампан 1. марта 1952. године. Настава и васпитање је од свог оснивања отворена за прилоге из земље и иностранства. У часопису се објављују истраживачки радови који се односе на различите нивое образовања, наставу и учење.

Часопис излази у електронском формату (eISSN 2560-3051) и штампаном формату (ISSN 0547-3330). Настава и васпитање излази три пута годишње оквирно у априлу, септембру и децембру месецу.

Да би часопис допринео широј научној и професионалној комуникацији  ауторски текстови  се објављују на српском и енглеском језику.

Издавач и суиздавач часописа Настава и васпитање су:

Педагошко Друштво Србије и Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Уредништво часописа:

 • др Лидија Вујичић (Lidija Vujičić), редовни професор Учитељског факултета Свеучилишта у Ријеци, Хрватска
 • др Јулијана Вучо, редовни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду, Србија
 • др Павел Згага (Pavel Zgaga), Педагошки факултет Универзитета у Љубљани, Словенија
 • др Владета Милин, доцент Филозофског факултета Универзитета у Београду, Србија
 • др Саша Милић, ванредни професор Филозофског факултета у Никшићу Универзитета Црне Горе, Црна Гора
 • др Лидија Мишкељин, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Србија
 • др Илке Паршман (Ilke Parchmann), Лајбниц институт за педагогију Природно-математичког факултета Универзитета у Киелу, Немачка
 • др Јан Петерс (Jan Peeters), Центар за развој на раном узрасту Одељења за студије социјалне заштите Универзитета у Генту, Белгија
 • др Росица Александрова Пенкова, Одељење за образовање наставника Универзитета “Климент Охридски” у Софији, Бугарска
 • др Лидија Радуловић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Србија
 • др Мирјана Сенић Ружић, доцент Филозофског факултета Универзитета у Београду, Србија
 • др Милан Станчић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Србија
 • др Алла Степановна Сиденко, Академија за образовање наставника Државног универзитета „Ломоносов“ у Москви, Русија
 • др Јелисавета Тодоровић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Нишу, Србија

Главни и одговорни уредник

 • др Живка Крњаја, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Србија

Секретари

 • Марија Милинковић, Педагошко друштво Србије
 • Тамара Ињац, Институт за педагогију и андрагогију
 • Зорана Пешић, Институт за педагогију и андрагогију

Међународни издавачки савет

 • др Ондреј Кашчак (Ondrej Kaščák), Педагошки факултет Универзитета у Трнави, Словачка
 • др Наташа Лацковић (Natasa Lackovic), Одељење за истраживања у образовању, Универзитет у Ланкастеру, Уједнињено Краљевство
 • др Моника Милер (Monika Miller), Институт за ликовну уметност, музику и спорт, Универзитет образовања у Лудвигсбургу, Немачка
 • др Снежана Лоренс (Snezana Lawrence), Факултет за здравствену, социјалну заштиту и образовање Универзитета Англиа Рускин, Уједињено Краљевство
 • др Горан Башић (Goran Basic), Факутет друштвених наука, Универзитет Линијус у Векшеу, Шведска
 • др Митја Крајнчан (Mitja Krajnčan), Педагошки факултет Универзитета Приморска у Копру, Словенија
 • др Софија Врцељ (Sofija Vrcelj), Филозофски факултет Свеучилишта у Ријеци, Хрватска

Адреса:
Педагошко друштво Србије
Теразије 26, 11000 Београд, Србија
Тел/ Факс: 381(0)11-2687-749
www.pedagog.rs
e-mail: casopis@pedagog.rs

Погледајте садржаје и резиме текстова нових бројева часописа Настава и васпитање (кликните на годину, сачекајте неколико секунди и након што вам се прикажу бројеви часописа из те године кликните на жељени број).

Преузмите комплетне бројеве часописа Настава и васпитање (кликните на годину, сачекајте неколико секунди и након што вам се прикажу бројеви часописа из те године кликните на жељени број).

Настава и васпитање је часопис у којем се објављују радови који се категоришу као  научни оригинални и прегледни радови педагошке тематике.

Достављање радова

Радови се достављају искључиво посредством SCIndeks Asistent система за уређивање часописа који можете пронаћи на линку: https://aseestant.ceon.rs/index.php/nasvas/index

Рад се доставља у текст процесору Microsoft Word, страница А4 формата, фонт Тimes New Roman, величина слова 12, проред 1,5 lines.

Језик рада

Радови се достављају и објављују на српском (користи се ћирилично писмо – Serbian, cyrillic) и енглеском језику

Рукописи се упућују на рецензију тек након иницијалне оцене од стране уредника часописа да ли су, с обзиром на форму и тематски делокруг, подобни за објављивање у часопису. Циљ рецензије је да уредништву помогне у доношењу одлуке о томе да ли рад треба објавити или не, као и да се, по потреби, кроз процес комуникације са ауторима унапреди квалитет рукописа. За потребе унапређивања квалитета рецензентског процеса конструисано је Упутство за рецензенте.

У складу са новим Законским прописима, часопис можемо да Вам доставимо тек пошто нам доставите наруџбеницу са траженим подацима, и извршите авансну уплату (подаци се налазе у обрасцу наруџбенице).

Фактуре достављамо по извршеној уплати.

На захтев, установама може бити регистрован рачун на порталу е-фактуре.

Цена годишње претплате (са урачунатим ПДВ-ом) износи:

5.000 за установе,
2.500 за појединце и
2.000 за чланове Педагошког друштва Србије.

Педагошко друштво Србије је обвезник пореза на додату вредност.

Попуните наруџбеницу за установе (кликните овде за download)

Попуните наруџбеницу за иностранство (кликните овде за download)

Попуните наруџбеницу за појединце (кликните овде за download)

ПОПУЊЕНУ НАРУЏБЕНИЦУ ПОШАЉИТЕ НА e-mail drustvo@pedagog.rs

КОНТАКТ ПОДАЦИ:
Адреса:
Педагошко друштво Србије
Теразије 26, 11000 Београд, Србија
Тел/ Факс: 381(0)11-2687-749
www.pedagog.rs
e-mail: casopis@pedagog.rs
Рачун за претплату: 150-1850599-39.