Настава и васпитање је часопис који издаје Педагошко друштво Србије и Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Први број часописа је штампан 1. марта 1952. године. Настава и васпитање је од свог оснивања отворена за прилоге из земље и иностранства. У њему се објављују истраживачки радови који се односе на различите нивое образовања, бројне педагошке проблеме, наставу и учење. Осим истраживачких радова, у часопису се објављују и искуства наставника из праксе и   прикази најновијих педагошких дела.

Да би часопис допринео широј научној и професионалној комуникацији, уређивачки одбор је одлучио да осим апстракта на српском, енглеском и руском језику, почев од 2009. године, објављује у изворној верзији текстове писане на руском и енглеском језику, с тим што се од страних аутора очекује да уз текст пошаљу проширени апстракт на једној страници, ради превода на српски језик.

Значај часописа за педагошку теорију и праксу, потврђује и чињеница да су сви уређивачки одбори, од оснивања били састављени од истакнутих истраживача, практичара и истакнутих универзитетских професора, истраживача и практичара, као и да су сви примљени радови подвргнути рецензији, са становишта научне и практичне оправданости за објављивање. Тако организован рад учинио је од часописа незаобилазно средство сталног професионалног усавршавања наставника и стручних сарадника.

Уређивачки одбор часописа чине:

 • др Вељко Брборић
 • др Споменка Будић
 • др Саша Дубљанин
 • др Живка Крњаја
 • др Снежана Маринковић
 • др Наташа Матовић
 • др Мати Мери, Финска
 • др Саша Милић, Црна Гора
 • др Милица Митровић
 • др Драгана Павловић Бренеселовић
 • др Илке Паршман, Немачка
 • др Росица Александрова Пенкова, Бугарска
 • др Јан Петерс, Белгија
 • мр Желимир Попов
 • др Лидија Радуловић
 • др Ала Степановна Сиденко, Русија
 • др Павел Згага, Словенија
 • др Весна Жунић Павловић

Oдговорни уредник 
др Лидија Радуловић

Главни уредник 
др Живка Крњаја

Адреса:
Педагошко друштво Србије
Теразије 26, 11000 Београд, Србија
Тел/ Факс: 381(0)11-2687-749
www.pedagog.rs
e-mail: casopis@pedagog.rs

У складу са новим Законским прописима, часопис можемо да Вам доставимо тек пошто нам доставите наруџбеницу са траженим подацима, и извршите авансну уплату (подаци се налазе у обрасцу наруџбенице).

Фактуре достављамо по извршеној уплати.

Цена годишње претплате (са урачунатим ПДВ-ом) износи:

4000 за установе,
2.500 за појединце и
2.000 за чланове Педагошког друштва Србије. 

Педагошко друштво Србије је обвезник пореза на додату вредност.

Попуните наруџбеницу за установе (кликните овде за download)

Попуните наруџбеницу за иностранство (кликните овде за download)

Попуните наруџбеницу за појединце (кликните овде за download)

ПОПУЊЕНУ НАРУЏБЕНИЦУ ПОШАЉИТЕ НА e-mail drustvo@pedagog.rs

КОНТАКТ ПОДАЦИ:
Адреса:
Педагошко друштво Србије
Теразије 26, 11000 Београд, Србија
Тел/ Факс: 381(0)11-2687-749
www.pedagog.rs
e-mail: casopis@pedagog.rs
Рачун за претплату: 150000000185059939.

Настава и васпитање је часопис у којем се објављују оригинални научни, прегледни и стручни радови педагошке тематике. У часопису се објављују и прикази монографских публикација.

Достављање радова
Радови се достављају искључиво електронском поштом на адресу: casopis@pedagog.rs
Рад се доставља у текст процесору Microsoft Word, страница А4 формата, фонт Тimes New Roman, величина слова 12, проред 1,5 lines.

Језик рада

Радови се достављају на српском језику, користи се ћирилично писмо (Serbian, cyrillic), енглеском или руском језику.

Обавештења

Нови број часописа

Обавештења

Садржај и резимеи часописа

Преузмите комплетне бројеве часописа