Часопис Настава и васпитање категорисан као међународни часопис (М23)

289

Од 2023. године часопис Настава и васпитање је категорисан као међународни часопис (М23).

Настава и васпитање је часопис који издаје Педагошко друштво Србије и Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Први број часописа је штампан 1. марта 1952. године. Настава и васпитање је од свог оснивања отворена за прилоге из земље и иностранства. У њему се објављују истраживачки радови који се односе на различите нивое образовања, наставу и учење.

Часопис излази у електронском формату (eISSN 2560-3051) и штампаном формату (ISSN 0547-3330). Настава и васпитање излази три пута годишње оквирно у априлу, септембру и децембру месецу.

Све информације о часопису погледајте кликом на ОВАЈ ЛИНК.