Обавештење о промени начина достављања рукописа за часопис Настава и васпитање

187

Обавештавамо све заинтересоване ауторе да своје рукописе од сада могу искључиво доставити посредством СЦИндекс Асистент система за уређивање часописа који можете пронаћи на линку:  https://aseestant.ceon.rs/index.php/nasvas/index