27.9.2023.године одржан састанак Подружнице стручних сарадника у Смедереву

54

Састанак Подружнице стручних сарадника у Смедереву одржан је 27.9.2023.године са почетком у 12.30 часова у  Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Смедереву

Присутни педагози и психолози су усвојили Извештај о раду Подружнице стручних сарадника педагога и психолога у Смедереву, у периоду од септембра 2022.године до септембра 2023.године који је поднела Тијана Ђокић. Извршен је избор председништва Подружнице стручних сарадника у Смедереву за наредну годину: Тијана Ђокић, педагог у ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Вранову, председница, потпредседнице Тијана Тодоров, педагог у МШ „Коста Манојловић“ и Маријана Васиљевић, психолог у ОШ „Бранислав Нушић“ у Смедереву. Записничар ће бити Драгана Ристић.

Чланови су урадили План рада Подружнице стручних сарадника у Смедереву за шк.2023/2024.г и договорили да се током године реализује једна трибина са темом посвећеном болестима зависности , као и истраживање на исту тему, али и трибина у вези са превенцијом насиља међу младима. О избору семинара који ће се реализовати за стручне сараднике донеће се накнадна одлука.

Именовани су делегати на Скупштини Педагошког друштва Србије 6.10.2023.г ,Тијана Ђокић и Гордана Милосављевић и потврђен предлог да Тијана Ђокић представља Подружницу у Управном или Надзорном одбору Педагошког друштва Србије.

Присутни педагози и психолози разменили су мишљења и искуства о различитим актуелним догађајима и увидевши да је неопходно да се на ширем плану брину једни о другима и међусобно сарађују одлучили да своје сусрете посвете већем броју различитих педагошких и животних тема.