Презентација са онлајн састанка “Опште међупредметне компетенције и kључне компетенције за целоживотно учење у процесу наставе и учења”

466

Преузмите презентацију са онлајн састанка “Опште међупредметне компетенције и kључне компетенције за целоживотно учење у процесу наставе и учења” одржаног 17.1. 2023.