Снимак вебинара: Одговор на кризне ситуације и трауматичне догађаје

414

Министарство просвете, Министарство здравља, Одсек за психологију Филозофског факултета у Београду и УНИЦЕФ организују вебинаре за запослене у образовању на тему „Одговор на кризне ситуације и трауматичне догађаје”. До сада вебинари су организовани за 220 просветних саветника, просветних инспектора и саветника-спољних сарадника као и за преко 1,700 представника-ца стручних служби из свих школских управа. У наредном периоду биће организовани и вебинари за директоре свих основних и средњих школа у Србији. Делимо снимак једног од вебинара, презентацију и релевантне лифлете који вам могу користити.