Позив за учешће на скупу СУСРЕТИ ПЕДАГОГА – Куда се креће васпитање и образовање:
вредности кao путоказ
27. мај 2024. године, Филозофски факултет у Београду

Одељење за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду и Педагошко друштво Србије позивају вас на национални научни и стручни скуп који ће се одржати у оквиру Сусрета педагога са темом „Куда се креће васпитање и образовање: вредности као путоказ“. 

Циљ скупа је да се сагледа значај вредности у васпитању и образовању, да се критички анализирају вредности на којима се темељи васпитање и образовање, као и да се размене научна сазнања и искуства из праксе о томе како се са децом и младима развијају вредности. Важан циљ скупа је и да се сагледају улоге педагога у јачању образовања као вредности, преиспитивању вредносних темеља васпитања и образовања, као и у пружању подршке развоју позитивних вредности код деце и младих.

Тематска подручја:

 • Педагошки погледи на вредности
  • Како се разумеју вредности у светлу различитих теоријских оквира?
  • Како се могу истраживати вредности у образовању?
  • Какав је однос промена у друштву и вредности у васпитању и образовању?
  • На који начин су се и како мењале вредности на којима се темељи васпитање и образовање?
  • Зашто су вредности значајне за васпитање и образовање?
 • Вредносна утемељеност васпитнообразовне политике и праксе
  • Које вредности препознајемо у нашем васпитнообразовном систему – у образовној политици, васпитнообразовним институцијама, програмима васпитања и образовања, васпитнообразовној пракси?
  • Колико васпитање и образовање почивају на демократским вредностима, као што су праведност, слобода, аутономија, партиципација, инклузивност, толеранција итд.?
  • Које вредности различити актери васпитнообразовног система (деца, родитељи, васпитачи, наставници, стручни сарадници, истраживачи) препознају као важне?
  • Каква је улога педагога у развијању културе васпитнообразовне институције на темељима друштвених вредности?
 • Учење вредностима у васпитнообразовном и ширем контексту 
  • Које вредности негујемо са децом и младима у породичном контексту и како? 
  • Које вредности развијамо са децом и младима у васпитнообразовном процесу?
  • Колики се значај придаје васпитној функцији школе и како се ова функција остварује?
  • Да ли се препознаје значај, колико је заступљено и на који начин се подстиче социоемоционално учење у настави и ваннаставним активностима?
  • Колико и како медији утичу на грађење вредности код деце, младих и одраслих?
  • Каква је улога педагога у јачању толеранције, емпатије и других просоцијалних вредности код деце и младих?
 • Васпитање и образовање као вредности
  • Колико се васпитање и образовање данас вреднују у друштву? 
  • Шта могу бити узроци и последице недовољног вредновања васпитања и образовања у друштву? 
  • Шта могу бити снаге васпитања и образовања као вредности?
  • Каква је улога педагога у јачању васпитања и образовања као вредности?

Рок за пријављивање за учешће на скупу:

За учеснике са саопштењем: до 29.03.2024. године

Учесници са саопштењем попуњавају Пријаву за учешће путем следећег линка: https://forms.gle/XqpB1ARBatFmRAuF6

Текст саопштења доставља се на адресу: susretipedagoga@gmail.com 

За учеснике без саопштења: до 10. маја 2024. године

Заинтересовани за учешће на скупу попуњавају Пријаву за учешће путем следећег линка: https://forms.gle/XqpB1ARBatFmRAuF6 

Упутство за учеснике са саопштењем:

Саопштења треба да одговарају основној теми скупа, односно једном од наведених тематских подручја. 

Саопштење се припрема у форми усменог излагања на једној од сесија скупа. 

Радови могу бити прегледног карактера (у којима се дају теоријска разматрања и анализе), емпиријског карактера (у којима се даје приказ и анализа обављеног истраживања) или стручног карактера (у којима се даје систематичан приказ и анализа искуства практичара).

Радови се припремају према Упутству за ауторе.

Радове пријављене за скуп рецензирају два рецензента, а по потреби може бити ангажован и трећи рецензент. Сви радови са две позитивне рецензије биће објављени у Зборнику радова са скупа. 

Учесници са саопштењем достављају радове у целини до 29.03.2024. године на адресу: susretipedagoga@gmail.com

Упутство за пријављивање радионице:

Осим усменог саопштења на сесијама, учесници могу да пријаве и организацију радионице, која такође треба да одговара основној теми и циљу скупа.

Радионица подразумева интерактивни облик рада у коме ће заинтересовани учесници бити у прилици да размењују гледишта и искуства, критички анализирају теоријска полазишта и праксу, заједнички граде нове идеје и планирају акције. 

Предвиђено је да радионицу похађа највише 20 учесника, а време за реализацију радионице је ограничено на 90 минута. 

Након прихватања радионице за реализацију, модератор(и) су у обавези да организатору скупа доставе разрађени синопсис радионице.  Организатори скупа обезбеђују техничке и друге услове за реализацију радионице, у складу са расположивим ресурсима. 

Предлог организације радионице се пријављује најкасније до 25. фебруар 2024. године путем следећег упитника: https://forms.gle/aCa5irTBcNSK54dWA 

Котизација за учешће на скупу:

 • Котизација за учешће на скупу износи 5.500,00 динара.
 • За чланове Педагошког друштва Србије и за незапослена лица котизација износи 2.500,00 динара. 
 • Котизација за учеснике из иностранства износи 50 EUR.
 • Студенти педагогије и пензионери не плаћају котизацију.

Информације о начину уплате котизације учесници добијају у склопу попуњавања онлајн упитника за пријављивање учешћа на скупу. За све додатне информације учесници се могу обратити на следећу адресу: drustvo@pedagog.rs

Уплаћена котизација обезбеђује учешће на скупу, електронско издање Зборника радова, сертификат о стручном усавршавању и послужење за учеснике скупа. 

Рок за уплату котизације за све учеснике скупа је 15. мај 2024. године.

 • др Радован Антонијевић, редовни професор, Филозофски факултет у Београду
 • др Јелена Врањешевић, редовни професор, Филозофски факултет у Београду 
 • др Наташа Вујисић Живковић, редовни професор, Филозофски факултет у Београду
 • др Живка Крњаја, редовни професор, Филозофски факултет у Београду 
 • др Кристинка Овесни, редовни професор, Филозофски факултет у Београду
 • др Виолета Орловић Ловрен, редовни професор, Филозофски факултет у Београду
 • др Александра Пејатовић, редовни професор, Филозофски факултет у Београду 
 • др Вера Спасеновић, редовни професор, Филозофски факултет у Београду 
 • др Емина Хебиб, редовни професор, Филозофски факултет у Београду 
 • др Биљана Бодрошки Спариосу, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду 
 • др Александра Илић Рајковић, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду
 • др Наташа Матовић, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду 
 • др Лидија Мишкељин, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду 
 • др Лидија Радуловић, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду 
 • др Милан Станчић, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду 
 • др Александар Тадић, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду 
 • др Зорица Шаљић, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду 
 • др Саша Дубљанин, доцент, Филозофски факултет у Београду 
 • др Ивана Jеремић, доцент, Филозофски факултет у Београду 
 • др Владета Милин, доцент, Филозофски факултет у Београду 
 • др Невена Митранић, доцент, Филозофски факултет у Београду 
 • др Наташа Николић, доцент, Филозофски факултет у Београду
 • др Мирјана Сенић Ружић, доцент, Филозофски факултет у Београду
 • др Маја Врачар, председница Педагошког друштва Србије 
 • Наташа Стојановић, заменица председнице Педагошког друштва Србије
 • Драгана Пурешевић, асистент, Филозофски факултет у Београду 
 • Лука Николић, асистент и истраживач сарадник, Филозофски факултет у Београду
 • Ивана Пантић, истраживач сарадник, Филозофски факултет у Београду
 • Андреа Гашић, истраживач-приправник, Филозофски факултет у Београду
 • Бојана Милосављевић, истраживач-приправник, Филозофски факултет у Београду
 • Драгана Гагић, истраживач-приправник, Филозофски факултет у Београду
 • Зорана Пешић, истраживач-приправник, Филозофски факултет у Београду
 • Ивана Кокеза, истраживач-приправник, Филозофски факултет у Београду
 • Јована Катић, истраживач-приправник, Филозофски факултет у Београду
 • Маријана Ристић, истраживач-приправник, Филозофски факултет у Београду
 • Марина Николић, истраживач-приправник, Филозофски факултет у Београду
 • Милица Убовић Делић, истраживач-приправник, Филозофски факултет у Београду
 • Алекса Еремија, Педагошко друштво Србије
 • Јована Ванић, Педагошко друштво Србије
 • Марија Милинковић, Педагошко друштво Србије
 • Удружење студената педагогије „Фреире“, Филозофски факултет у Београду

Контакт особа:bМарија Милинковић, Педагошко друштво Србије
тел: 011/268-77-49 и 066/801-32-46, e-mail: drustvo@pedagog.rs