Скупштина Педагошког друштва Србије

Изабрана је нова председница Друштва – Маја Врачар

231

Изборна скупштина Педагошког друштва Србије одржана је 18. јуна у Месној заједници ,,Липов лад“ на Звездари (,,Пан театар“). Скупштину је отворила председница Друштва Наташа Стојановић и најавила програм рада. Радно тело Скупштине чиниле су: Мирјана Томић, подружница Ваљево и чланица Управног одбора која је предложена и да председава Радним председништвом, Биљана Дробњак, руководилац подружнице Мачванског округа и Јела Станојевић из Београда, уредница листа ,,Педагошке новине“. Изабрана је нова председница Друштва – Маја Врачар.

Наташа Стојановић је упознала чланове о раду Друштва и финансијском пословању кроз ППТ презентацију. О часопису ,,Настава и васпитање“ говорила је уредница часописа проф. др Живка Крњаја и поднела извештај о раду. Алекса Еремија, уредник сајта Друштва, представио је досадашњи рад сајта, достигнућа и нове могућности у раду сајта.

Јела Станојевић, уредница ,,Педагошких новина“,  представила је овај лист  и истакла да се континуирано ради на његовом унапређивању. Према њеним речима, ,,Педагошке новине“ су постигле запажен успех од самог оснивања, а временом се радило на обогаћивању садржаја и форме. Први број је изашао у јуну 2013. године. Прва уредница листа је била Драгана Спасојевић, а председница Друштва је била Биљана Радосављевић. Током пандемије је изашао 16. број у електронском издању и изазвао је велико интересовање стручне јавности. Уредница Јела Станојевић сматра да ,,Педагошке новине“ имају будућност, како у електронској, тако и у штампаној форми. Како је уредница најавила, новине ће и даље давати приказ књига, представљање монографија, зборника радова, добитника награда и друге занимљиве теме.

Уредница Јела Станојевић се осврнула на 2019. годину и посебно истакла промоцију монографије Педагошког друштва Србије на Филозофском факултету у Београду.  Монографија Педагошког друштва Србије представља посебан значај и допринос раду Друштва, али и развоју педагогије – рекла је уредница. Позвала је педагоге да пишу и афирмишу своју професију.

Невенка Крагуљац висока педагошка саветница, дала је извештај о раду Републичке секције стручних сарадника. Истакла је да су теме биле изузетно важне и од великог значаја за рад стручних сарадника. Између осталог, посебно је издвојила теме: ,,Идентитет неуспешног ученика“ – представљање књиге др Николете Гутвајн и др Владимира Џиновића (Институт за педагошка истраживања), ,,О родно заснованом насиљу у средњим школама“ – представљање могућности и материјала да се ради са ученицима у оквиру наставних и ваннаставних активности (Тања Игњатовић, Аутономни женски центар). Такође, значајне теме су ,,Резултати TIMSS истраживања“ (др Ивана Ђерић, Институт за педагошка истраживања) и ,,Учење на даљину у време ковид-19 кризе – перспективе различитих актера“ (др Ивана Ђерић, др Смиљана Јошић, др Нада Шево). Секција континуирано прати примере добре праксе и настоји да обрађује најактуелније теме.

Представници подружница су дали извештај о досадашњем раду и плановима за рад у наредном периоду. Постоји идеја да свака подружница води своју секцију стручних сарадника. Савремене техничке могућности ће обезбедити да се лакше умреже и сарађују. Како су истакли представници подружница, пандемија је наметнула као важне теме: васпитање и образовање у дигиталном простору, комуникацију у дигиталном окружењу, нове методе и технике учења и памћења, активно слушање, нове интеракције између ученика и наставника…

Према речима Наташе Стојановић, у претходне четири године је Педагошко друштво Србије унапредило много тога. Реконструисан је простор (Друштво је добило потпуно нову столарију), одржана су четири научна скупа на Филозофском факултету, формиран је тим, унапређен је сајт, донет је нови статут Друштва, као и рад на унапређивању часописа и новина, одржавање промоција књига, обележавање значајних датума, обнова подружница. Наташа Стојановић је посебно истакла сарадњу са Уницефом и нови пројекат у оквиру кога је Друштво регистровано као међународна организација и има могућност да конкурише са новим пројектима. Навела је да је посебно поносна на сарадњу са Филозофским факултетом, као и на издавачку делатност и сарадњу са медијима. Професори Филозофског факултета прате рад Друштва и сарадња је на завидном нивоу. Приближава се стогодишњица Друштва и свечано обележавање овог значајног јубилеја. – Ретко које друштво може да се похвали таквом традицијом као Педагошко друштво Србије – рекла је Наташа Стојановић и додала – Поносни смо на Друштво. То је наша примарна породица и ту се увек враћамо, ту се оснажујемо и ту је извор знања. – Управо ће то бити изазов за нову председницу Друштва – да окупи што већи број педагога и да сви доживе Друштво као своју породицу. Верујем да ће нова председница успети у томе и оправдати наша очекивања – рекла је Наташа Стојановић.

Биљана Радосављевић, потпредседница Друштва, захвалила се Наташи Стојановић на изузетној сарадњи и успеху у раду током протекле четири године.

Уручене су захвалнице и признања истакнутим појединцима и установама. Између осталог, додељено је признање проф. др Живки Крњаји за изузетан допринос у раду Педагошког друштва Србије, јачању угледа професије педагога и развоју педагошке науке. Постхумно су додељене захвалнице Драгани Спасојевић за изузетне заслуге у јачању угледа, афирмацији и развоју визије Педагошког друштва Србије, и Гордани Цветковић за допринос у повезивању теорије и праксе у оквиру рада Секције педагога Београда.

Захвалнице су додељене и установама: Заводу за унапређивање васпитања и образовања – за вишегодишњу сарадњу, подршку и допринос развоју Педагошког друштва Србије, Уницефу Србије – Секцији за образовање – за вишегодишњу сарадњу, подршку и допринос развоју Педагошког друштва Србије, Подружници стручних сарадника Рашког округа – за остваривање циљева и афирмацију Педагошког друштва Србије.

Маја Врачар је једногласно изабрана за нову председницу Педагошког друштва Србије. Представила је свој рад, богато професионално искуство и истакла велику жељу да допринесе даљем развоју Друштва. Као мисију Друштва види професионални развој и напредовање чланова, као и њихово активно укључивање у токове креирања и развоја системске транзиције образовне политике. Настојаће да иницира: укључивање волонтера (веза са факултетом, студенти на пракси, обуке), јачање Друштва кроз разноврсније повезивање подружница, рад на стручним текстовима, брошурама на тему педагошка примена дигиталних технологија у циљу унапређивања квалитета наставе и учења.

Маја Врачар сматра да је важно да Друштво настави да пружа подршку педагозима при акредитацији семинара, као и издавање ,,Педагошких новина“, сарадњу са родитељима кроз учешће на трибинама и оснивање саветовалишта, промоцију часописа ,,Настава и васпитање“, наставак и проширивање сарадње са Гете институтом, повезивање са Филозофским факултетом у Београду – научни скупови (чији резултат може бити увођење модула, боље повезивање са праксом, повезивање педагога).

На крају, Маја Врачар је нагласила зашто је важно бити активан члан Друштва. Према њеним речима, то омогућава видљивост педагога имајући у виду улогу педагога у процесу обезбеђивања квалитета образовања, смањивање јаза између захтева који се стављају пред педагоге и могућности њихове реализације у пракси, омогућавање стицања и остваривања  компетенција, обезбеђивање адекватне и благовремене информисаности педагога, пружање узајамне подршке, стварање услова и могућности за хоризонтално учење.

Сања Југовић