Најновији чланци

Мајски састанак Подружнице педагога Нишавског округа

Састанак Подружнице педагога Нишавског округа одржан је 18.05.2021. године у просторијама Филозофског факултета у Нишу. Састанку је присуствовало 32 представника/стручна сарадника подружнице педагога и...

Скупштина Педагошког друштва Србије

Изборна скупштина Педагошког друштва Србије одржана је 18. јуна у Месној заједници ,,Липов лад“ на Звездари (,,Пан театар“). Скупштину је отворила председница Друштва Наташа...

О вршњачком насиљу из перспективе шабачких средњошколаца

Вршњачко насиље се често помиње у медијима, присутно је на друштвеним мрежама али и у педагошкој пракси међу ученицима и у сасвим раном узрасту...

Васпитање и образовање у дигиталном окружењу

Педагошко друштво Србије и Филозофски факултет у Београду су ове године одржали стручно-научни скуп у оквиру Сусрета педагога 15. маја. Скуп је први пут...

КЊИГО МОЈА ПРЕЂИ НА ДРУГОГА: ВЕШТИНА СЛУШАЊА: Шта пропуштате и зашто је то важно

Где се изгубила вештина слушања? – ауторка књиге „Вештина слушања” Кејт Марфи, сарадница Њујорк тајмса, трага у књизи за овим одговором. У свету у...

Основана Подружница Педагошког друштва Србије мачванског округа

Идеја о оснивању Подружнице мачванског округа актуелна је већ неколико година уназад. Заправо, постојала је као потреба и жеља да заинтересовани  стручни сарадници са...

Педагошке новине

Електронски часопис ПДС

“Педагошке новине” су бесплатне за све чланове Педагошког друштва Србије који су платили чланарину за текућу годину.

Циљ “Педагошких новина”

  • Прате визију развоја Педагошког друштва Србије
  • Информишу о актуелним дешавањима у области образовне политике у Србији и месту и улози педагога у  њима
  • Указују на значај професије педагога, концепта целоживотног учења и професионалног напредовања
  • Размењујемо знања, искуства, информације и учимо једни од других
  • Пратимо савремена научна истраживања и достигнућа педагошке науке.

Редакција

Издавач:
Педагошко друштво Србије

Главни уредник: Јела Станојевић
Редакција: Маја Врачар, Сања Југовић, Ирена МУчибабић, Тијана Ђокић,  Ана Милановић, Негован Јоцић, Синиша  Милак
Сарадници: Наташа Стојановић, Биљана Радосављевић, Катарина Бошковић, Бојана Урошевић, Драгана Стевановић,  Босиљка Милинковић,  Марина Антонијевић,  Зорица Голубовић, Невенка Крагуљац, Славица Тијанић,  Дина Михаиловић,  Данијела Алексић,   Марина Петровић, КЦ „Чукарица“
Технички уредник: Алекса Еремија

Електронско издање; Адреса издавача редакције: Теразије 26, 11000 Београд
CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд
ПЕДАГОШКЕ новине: лист Педагошког друштва Србије / главни уредник Јела Станојевић. – Први број изашао 2013. (јун)- ISSN 2334-8313 = Педагошке новине COBISS.SR-ID 98978828