Najnoviji članci

Izmene i dopune Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru...

Izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Izmene i dopune Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, stupile su...

Pedagoške novine

Elektronski časopis PDS

“Pedagoške novine” su besplatne za sve članove Pedagoškog društva Srbije koji su platili članarinu za tekuću godinu.

Cilj “Pedagoških novina”

  • Prate viziju razvoja Pedagoškog društva Srbije
  • Informišu o aktuelnim dešavanjima u oblasti obrazovne politike u Srbiji i mestu i ulozi pedagoga u  njima
  • Ukazuju na značaj profesije pedagoga, koncepta celoživotnog učenja i profesionalnog napredovanja
  • Razmenjujemo znanja, iskustva, informacije i učimo jedni od drugih
  • Pratimo savremena naučna istraživanja i dostignuća pedagoške nauke.

Pregled brojeva ``Pedagoških novina``

Redakcija

Izdavač:
Pedagoško društvo Srbije

Glavni urednik: Jela Stanojević
Redakcija: Maja Vračar, Sanja Jugović, Irena Mučibabić, Tijana Đokić, Ana Milanović, Negovan Jocić, Siniša Milak
Saradnici: Nataša Stojanović, Biljana Radosavljević, Katarina Bošković, Bojana Urošević, Marsela Eskenazi Milutinović, Aleksandra Jovankin Aleksić, Božidar
Topalović
Tehnički urednik: Aleksa Eremija
Lektura: Sanja Vukobrat
Elektronsko izdanje; Adresa izdavača redakcije: Terazije 26, 11000 Beograd
CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd
PEDAGOŠKE novine: list Pedagoškog društva Srbije / glavni urednik Jela Stanojević. – Prvi broj izašao 2013. (jun)- ISSN 2334-8313 = Pedagoške novine COBISS.SR-ID 98978828