back to top

Најновији чланци

Свечани испраћај у пензију Биљане Радосављевић

У Педагошком друштву Србије je уприличена свечаност поводом одласка у пензију Биљане Радосављевић, потпредседнице Друштва“, 16. новембра 2021. године. Скупу су присуствовали чланови Педагошког...

Књиго моја пређи на другога: Револуција у учењу – како променити начин на који...

Књиго моја пређи на другога: Револуција у учењу - како променити начин на који свет учи Гордон Драјден и др Жанет Вос Издавач:  Тимораф, Београд, 2001, страна...

Педесет година рада Центра за образовање наставника

На Филозофском факултету у Београду је одржана Свечана академија поводом 50 година деловања Центра за образовање наставника. Јубилеј је обележен 5. октобра, на Светски...

Мајски састанак Подружнице педагога Нишавског округа

Састанак Подружнице педагога Нишавског округа одржан је 18.05.2021. године у просторијама Филозофског факултета у Нишу. Састанку је присуствовало 32 представника/стручна сарадника подружнице педагога и...

Скупштина Педагошког друштва Србије

Изборна скупштина Педагошког друштва Србије одржана је 18. јуна у Месној заједници ,,Липов лад“ на Звездари (,,Пан театар“). Скупштину је отворила председница Друштва Наташа...

О вршњачком насиљу из перспективе шабачких средњошколаца

Вршњачко насиље се често помиње у медијима, присутно је на друштвеним мрежама али и у педагошкој пракси међу ученицима и у сасвим раном узрасту...

Педагошке новине

Електронски часопис ПДС

“Педагошке новине” су бесплатне за све чланове Педагошког друштва Србије који су платили чланарину за текућу годину.

Циљ “Педагошких новина”

  • Прате визију развоја Педагошког друштва Србије
  • Информишу о актуелним дешавањима у области образовне политике у Србији и месту и улози педагога у  њима
  • Указују на значај професије педагога, концепта целоживотног учења и професионалног напредовања
  • Размењујемо знања, искуства, информације и учимо једни од других
  • Пратимо савремена научна истраживања и достигнућа педагошке науке.

Редакција

Издавач:
Педагошко друштво Србије

Главни уредник: Јела Станојевић
Редакција: Маја Врачар, Сања Југовић, Ирена МУчибабић, Тијана Ђокић,  Ана Милановић, Негован Јоцић, Синиша  Милак
Сарадници: Наташа Стојановић, Биљана Радосављевић, Катарина Бошковић, Бојана Урошевић, Драгана Стевановић,  Босиљка Милинковић,  Марина Антонијевић,  Зорица Голубовић, Невенка Крагуљац, Славица Тијанић,  Дина Михаиловић,  Данијела Алексић,   Марина Петровић, КЦ „Чукарица“
Технички уредник: Алекса Еремија

Електронско издање; Адреса издавача редакције: Теразије 26, 11000 Београд
CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд
ПЕДАГОШКЕ новине: лист Педагошког друштва Србије / главни уредник Јела Станојевић. – Први број изашао 2013. (јун)- ISSN 2334-8313 = Педагошке новине COBISS.SR-ID 98978828