Састанак Подружнице педагога Нишавског округа одржан је 18.05.2021. године у просторијама Филозофског факултета у Нишу. Састанку је присуствовало 32 представника/стручна сарадника подружнице педагога и 5 наставника и сарадника Департмана за педагогију Филозофског факултета у Нишу. За ову прилику припремљено је предавање „Како унапредити активно слушање у настави“, које је одржала др Марија Јовановић, ванредни професор Департмана за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Нишу. Овим предавањем је састанак званично и отворен, након чега су уследиле планиране активности састанка подружнице у коме су учествовали и представници Департмана за педагогију.

У циљу јачања и унапређивања квалитета постојеће сарадње и интензивирања нових активности овом приликом је између Филозофског факултета у Нишу и Подружнице педагога Нишавског округа потписан Протокол о пословно-техничкој сарадњи. Наведеним протоколом ближе се дефинишу обавезе и задаци уговорених страна по питању услуга које ће једни другима пружати као и могућности заједничких активности које су усмерене на процес унапређења образовно-васпитног рада у предшколским установама, основним и средњим школама Нишавског региона. Наведени документ обухвата и јасну спецификацију задатака и уређење спровођења практичних активности које се односе на планирање, организацију и реализацију обавезне педагошке и стручне праксе студената педагогије. Пракса студената педагогије ће се спроводити у сарадњи са подружницом педагога, односно уз активно учешће стручних сарадника који би у улози ментора водили студенте кроз процес педагошког рада и на адекватан начин их снабдели практичним искуствима значајним за будући рад педагога. Између осталог, Филозофски факултет и Департман за педагогију се овим протоколом обавезују на пружање образовних услуга и професионалне подршке Подружници педагога и запосленима у образовно-васпитним установама сагласно потребама праксе и професионалног развоја и напредовања у виду присуства и учешћа на конференцијама, јавним предавањима, похађању акредитованих и неакредитованих обука које организује без надокнаде. Такође, превиђене су и могућности колаборатовног рада наставника Департмана за педагогију и стручних сарадника ради припреме материјала и све неопходне документације за заједничко учешће будућим научно-истраживачким пројектима, дисеминацији и јавном презентовању истраживачких резултата проистеклих из опсежних истраживања, међусобне размене искустава и информација, као и многих других. За Департман за педагогију Филозофског факултета у Нишу са традицијом дугом 20 година умрежавање са стручним сарадницима и интензивирање свих активности у подручју педагошког рада од пресудне је важности, посебно у годинама када је интересовање за упис на студијски програм педагогије прилично увећано. Професионализација педагошког позива и отвореност ка стручним телима и друштвима кључни је оријентир будућих настојања и образовних иницијатива које ће се спроводити у сарадњи са колегама из праксе. Овакав вид сарадње значајан је за обе уговорене стране са посебним фокусом на користи које ће имати студенти који се припремају за будући педагошки позив.

Управник Центра за унапређење квалитета
Филозофског факултета и
Управник Центра за образовање наставника
Доц. др Драгана Јовановић