Књиго моја пређи на другога: Револуција у учењу – како променити начин на који свет учи

141

Књиго моја пређи на другога:

Револуција у учењу – како променити начин на који свет учи

Гордон Драјден и др Жанет Вос

Издавач:  Тимораф, Београд, 2001, страна 536

Ако кренемо од појмовног  одређења речи револуција (лат. revolutio, „преокрет”), у општем случају предстваља радикалну  промену  друшвених односа.

Књига под насловом „Револуција у учењу“- како променити начин на који свет учи,  заиста представља преокрет, преврат у ширем сазнавању  појма образовања и учења.

Прва издања књиге појавила су се 1993. и 1994. године, а ово обновљено издање истражује како се могу постићи изузетни резултати у учењу, посебно када се повежу са достигнућима из  електронике и мултимедијске  технологије.

Разматрање улоге електронских комуникација у образовању, понуда квалитетних развојних програма, редефинисање најбољих начина подучавања не само у школи, дефинисање индивидуалног стила учења и сл. представљају потребне кораке  на путу ка новом друштву које учи.

Школске програме, наводе аутори, могуће је  обликовати, али наставници ће морати да посматрају децу и да утврђују стилове учења, допустити им да уче на свој јединствен начин, користећи своје јединствене снаге.

Како се свет мења четири пута брже од наших школа, тако је и нужна потреба за мењањем образовања и учења. Цртање мапи ума уместо линеарних белешки, „паметно читање“, коришћење различитих врста музике и алата попут „спајалице памћења“, играње игара и сл. само су неки од предлога аутора за једноставније и брже учење и памћење. Усвајање важних информација има смисла, наводе аутори, само када могу и да се примене.

У књизи аутори нас упознају са развојним фазама  детета откривајући нам да се брзо и ефикасно учење  остварује у средини која им путем чула  помаже да сама открију начела која леже у основама појава.

Водећи нас кроз поглаваља књиге, аутори нам нуде 3 кључа за будућност:

 1. развијен ум,
 2. страст за учењем
 3. способност употребе знања.

Да би ова три кључа за будућност искористили потребно је са њима отворити поља интегрисаног образовања и то кроз:

 1. занимљиве ваншколске пројектне активности које комбинују истраживања и проучавања;
 2. коришћење рачунара као средства за обраду и анализу информација и
 3. повезивање предмета која се уче у школи, а не сваки засебно.

Како нас читање и изучавање књиге води кроз поглавања окренута новом, савременијем друштву тако нам аутори наводе 12 корака који воде до изврсног школског система:

 1. Школе треба организовати као доживотне и целогодишње центре ресурса за целу локалну заједницу
 2. Најпре треба сазнати жеље својих муштерија: ученика и родитеља
 3. Муштеријама гарантовати успех и задовољство
 4. Пружити одговарајуће подстицаје свим врстама интелигенције и свим стиловима учења
 5. Употребите најбоље светске методе дучавања, учења и проучавања
 6. Инвестирати у кључне ресурсе: наставнике као модераторе
 7. Учинити свакога како наставником, тако и учеником
 8. Испланирати курикулум који ће имати четири компоненте: лични развој, животне способости, знања о томе како учити и све повезати са свим садржајима учења
 9. Променити систем оцењивања
 10. Употребити технологију сутрашњице
 11. Искористити целу своју локалну заједницу као ресурс за учење
 12. Свакоме дати право да бира.

Књига коју препоручујем је књига занимљивог формата, која  не предстаља само „револуцију у учењу” већ  предстаља и „револуцију у читању“ . Револуција у  читању ове књиге се огледа у томе што свака лева страница књиге изледа као „постер“ .

На постер страници су дате главне мисли из текста са десне стране.

Kњига нуди савете о савременим научним сазнањима и наставним методама, отвара нови пут ка образовању, односно друштву које учи.

Јела Станојевић, педагог