Članovi Podružnice pedagoga Nišavskog okruga, sproveli su istraživanje o korišćenju savremene obrazovne tehnologije u nastavi.

CILj ISTRAŽIVANjA: Osnovni cilj istraživanja je stvaranje jasnije slike o korišćenju digitalnih tehnologija u nastavi, koliko često nastavnici koriste u svom radu , u kojoj meri doprinosi da nastava bude zanimljivija učenicima.

UZORAK: Istraživanjem je obuhvaćeno  1.171učenik iz 21 osnovne škole   iz Niša i okoline. Uzorak čine učenici sedmog razreda sledećih  osnovnih škola: ”Bubanjski heroji”, ”Car Konstantin”, ” Miroslav Antić”, ”Čegar”, ”Ivo Andrić”, Kralj PetarI, ” Ratko Vukućević”, ” Ivan Goran Kovačić”, ” Branko Miljković”, ” Vožd Karađorđe”,  ” Njegoš”, ” Aca Sinadinović” ,” Stojan Živković”, ” Ivan Vušović” ,” Karađorđe” , ” Lela Popović”, ”Jovan Jovanović Zmaj”, ” Ljupče Španac”, ” Despot Stefan Lazarević”,” Jovan Ranđelović” , ” Svetislav M.Nenad” i ” 9.Oktobar”.Uzorkom su obuhvaćeni učenici sedmog razreda koji mogu da razumeju pitanja, terminologiju i iznose svoje stavove.Istovremeno je reč o uzrastu koji intezivno koristi digitalnu tehnologiju. Planom je bilo predviđeno  da bude obuhvaćen kompletan broj učenika sedmog razreda navedenih škola, međutim  prosto nije bilo  moguće iz razloga jer u  nekim školama  tog dana nisu bili prisutni svi učenici.

Struktura uzorka učenika po polu:

 

POL

Broj anketiranih učenika
F %
Muški 591 50,4
Ženski 580 49,6
Ukupno 1.171 100%

 

POSTUPAK  ISTRAŽIVANjA: Istraživanje je sprovedeno  aprila, 2019.godine. .Ispred podružnice pedagoga Nišavskog okruga, par pedagoga je napravilo  elektronski upitnik za učenike koji je postavljen na linki prosleđen školama koje su se prijavile za učešće.

INSTRUMENT: Za istraživanje konstruisan je upitnik za učenike koji se sastojao od 19 pitanja, na pojedina pitanja mogli su da odgovaraju sa tvrdnjama DA i NE, ponuđeno je više odgovora kao i mogućnost da napišu svoje mišljenje.

REZULTATI ISTRAŽIVANjA: Učenici svakodnevno koriste internet i digitalne uređaje, putem ankete dobili smo podatke i odgovore na sledeća pitanja:

 1. Šta imaš od savremene tehnologije:

S obzirom da su imali mogućnost da zaokruže više ponuđenih odgovora, podaci ukazuju da učenici  najviše koriste:  Pametni telefon 90 %, Laptop  71% , Desktop računar 59,2%, Tablet 50,6%.

 1. Da li koristiš internet?

Skoro svi koriste internet, procentualno internet koristi 98,4%, ne koristi  2,7% učenika.

 1. Šta najčešće radiš, pratiš na internetu?

Ispitanici su odgovorili da najviše gledaju video klipove na jutjubu 85,1 %, koriste društvene mreže  80,7 % , igraju  igrice 56,6 %, gledaju filmove, serije 55%, traže informacije 43,4 %, snimaju i  postavljaju  klipove na jutjubu 7,1 %.

 1. Koje društvene mreže najčešće koristiš?

Sa aspekta svakodnevnog korišćenja društvenih mreža najviše koriste : Instagram 84,5%, Fejsbuk 39,3%, Snepčet 29 %, Pinterest 8,9 %, Tviter 8 %, Viber 1,5  %, Ask 1,3.

 1. Šta nastavnici najčešće koriste na časovima?

Što se tiče digitalnih uređaja , došli smo do podatka da nastavnici koriste najviše  u nastavi Laptop i projektor 65,4 %, Pametnu tablu 29,7 %, Televizor 18,6 %, Pametni telefon 15,8%, ništa od navedenog 12,5%.

 1. Iz kojih predmeta najčešće nastavnici koriste savremena sredstva?

Savremene digitalne uređaje u nastavi  nastavnici najčešće  koriste na sledećim časovima: Informatika i računarstvo   78,7 %, TIO /Tehnika i tehnologija   65,4 %, Muzička kultura   47,5 %, Biologija   43 %, Istorija    36,8 %, Engleski jezik  36,1 %, Srpski jezik   32,8 %, Hemija    27,7 %, Fizika  25,5 %, Geografija  20,6 %, Matematika 16,8%,Drugi strani jezik  10,6 %, Verska nastava   10,4 %, Građansko  vaspitanje  8 %.

 1. Da li ti je nastava zanimljivija kada se na času koristi internet, pametna tabla, telefon i sl?

Učenici su  u velikom procentu odgovorili da im je nastava zanimljivija kada nastavnici koriste internet , sa  Da 90.2 %  a sa Ne 9,8 %.

 1. Da li u tvojoj školi postoji mesto na kome učenici mogu da koriste računar i internet i vannastave?

Podaci dobijeni na ovo pitanje pokazuju da većina škola nema mesto na kom bi učenici mogli da koriste računar i internet van nastave (Ne69,7%,  Da 30,3%).

 1. Koje je to mesto?

Podatak koji je dobijen je da ne postoji takvo mesto 65,8%, da koriste kabinet   23,3% dok Biblioteku koristi 7,5%.

 1. Šta najčešće koristiš za učenje na internetu?

Što se tiče korišćenja interneta za učenje veliki procenat učenika koristi za pretraživanje tekstova i fotografija 50,6%, za prezentacije 49,9%, ne koristi internet za učenje 21,2%, filmove 18,5%, emisije 10,6%.

 1. Da li tvoji nastavnici postavljaju na internet nastavne sadržaje za učenje?

Većina učenika kaže da ne zna 44,6%, Da 32,1%, Ne 23,3%.

 1. Nastavne sadržaje za učenje nastavnici postavljaju na:

Nigde 42,3%, Sajt škole 41,9%, Društvene mreže 13.1%, Jutjub 8,4%, Blog 7,8%, Mudl platformu 3,6%.

 1. Da li nastavnici koriste savremenu tehnologiju kada proveravaju vaše znanje i ocenjuju?

Da 34,1% , Ne 65,9% što ukazuje da manji broj nastavnika koristi ovu opciju za ocenjivanje učenika.

 1. Kada se koristi savremena tehnologija na času u rad se uključuješ:

Isto 48%, Više 38,4%.

 1. Da li ti znači kada nastavnici i učenici na času koriste savremenu tehnologiju?

Da 50%, Svejedno mi je 42,3%, Ne 7,8%.

 1. Časovi na kojima se koristi savremena tehnologija u tvom odeljenju se održavaju:

1 nedeljno 44,1%, svakog dana bar na jednom času 20,2%, retko 18,4%, 1 mesečno 10,6%.

 1. Časovi na kojima se koristi savremena tehnologija održavaju se:

U kabinetu za određeni predmet  44,4 %, u računarskom kabinetu 18,9 %, ponekad u multimedijalnoj učionici ponekad u učionici 13,1 %, u našoj učionici 12,1 %, uvek u multimedijalnoj učionici 9,3 %.

 1. Da li ti upotreba savremene obrazovne tehnologije u nastavi olakšava razumevanje gradiva i učenje na času?

Ponekad 51%, da uvek 37,4%, ne 11,5%.

 1. Da li smatraš da se savremena obrazovna tehnologija u nastav iprimenjuje u dovoljnoj meri?

Da 52,5 %, ne 47,%.

ZAKLjUČAK: Nakon obrade  podataka i analize, možemo zaključiti sledeće: 

 • Učenici pristupaju internetu putem pametnih telefona i najviše koriste pametne telefone
 • Od društvenih mreža najviše posećuju Instagram ,Fejsbuk ,Snepčet. Primećujemo da je popularnost Fejsbuka opala i da najviše koriste Instagram.
 • Što se tiče digitalnih uređaja , došli smo do podatka da nastavnici koriste najviše u nastavi Laptop i projektor , pametnu tablu, televizor  i pametni telefon.
 • Savremene digitalne uređaje u nastavi nastavnici najčešće koriste na  časovima Informatike i računarstva  što je i očekivano s obzirom na prirodu predmeta, zatim na časovima  Tehnike i tehnologije,na časovima Muzičke kulture i  Biologije.
 • Nastava je zanimljivija učenicima, kada nastavnici koriste zanimljivosti sa interneta koje im mogu pokazati tokom časa.
 • Mali broj škola ima određeno mesto gde učenici mogu  da koriste  internet  van nastave .
 • Internet koriste za učenje, za pretraživanje tekstova, fotografija, za izradu  prezentacija.
 • Iako polovina ispitanika misli da nastavnici koriste u dovoljnoj meri savremenu tehnologiju u nastavi, došli smo do podatka da veći procenat nastavnika koristi bar jednom nedeljno u nastavi što je malo s obzirom na digitalno doba u kojem naša deca rastu. To se može objasniti usled nedovoljne opremljenosti škola digitalnom opremom, internetom, slabijim digitalnim kompetencijama nastavnika.

Ispred podružnice pedagoga Nišavskog okruga podatke obradila:
Dragana Stevanović, pedagoški savetnik OŠ ”Bubanjski heroji”