Чланови Подружнице педагога Нишавског округа, спровели су истраживање о коришћењу савремене образовне технологије у настави.

ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА: Основни циљ истраживања је стварање јасније слике о коришћењу дигиталних технологија у настави, колико често наставници користе у свом раду , у којој мери доприноси да настава буде занимљивија ученицима.

УЗОРАК: Истраживањем је обухваћено  1.171ученик из 21 основне школе   из Ниша и околине. Узорак чине ученици седмог разреда следећих  основних школа: ”Бубањски хероји”, ”Цар Константин”, ” Мирослав Антић”, ”Чегар”, ”Иво Андрић”, Краљ ПетарI, ” Ратко Вукућевић”, ” Иван Горан Ковачић”, ” Бранко Миљковић”, ” Вожд Карађорђе”,  ” Његош”, ” Аца Синадиновић” ,” Стојан Живковић”, ” Иван Вушовић” ,” Карађорђе” , ” Лела Поповић”, ”Јован Јовановић Змај”, ” Љупче Шпанац”, ” Деспот Стефан Лазаревић”,” Јован Ранђеловић” , ” Светислав М.Ненад” и ” 9.Октобар”.Узорком су обухваћени ученици седмог разреда који могу да разумеју питања, терминологију и износе своје ставове.Истовремено је реч о узрасту који интезивно користи дигиталну технологију. Планом је било предвиђено  да буде обухваћен комплетан број ученика седмог разреда наведених школа, међутим  просто није било  могуће из разлога јер у  неким школама  тог дана нису били присутни сви ученици.

Структура узорка ученика по полу:

 

ПОЛ

Број анкетираних ученика
F %
Мушки 591 50,4
Женски 580 49,6
Укупно 1.171 100%

 

ПОСТУПАК  ИСТРАЖИВАЊА: Истраживање је спроведено  априла, 2019.године. .Испред подружнице педагога Нишавског округа, пар педагога је направило  електронски упитник за ученике који је постављен на линки прослеђен школама које су се пријавиле за учешће.

ИНСТРУМЕНТ: За истраживање конструисан је упитник за ученике који се састојао од 19 питања, на поједина питања могли су да одговарају са тврдњама ДА и НЕ, понуђено је више одговора као и могућност да напишу своје мишљење.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА: Ученици свакодневно користе интернет и дигиталне уређаје, путем анкете добили смо податке и одговоре на следећа питања:

 1. Шта имаш од савремене технологије:

С обзиром да су имали могућност да заокруже више понуђених одговора, подаци указују да ученици  највише користе:  Паметни телефон 90 %, Лаптоп  71% , Десктоп рачунар 59,2%, Таблет 50,6%.

 1. Да ли користиш интернет?

Скоро сви користе интернет, процентуално интернет користи 98,4%, не користи  2,7% ученика.

 1. Шта најчешће радиш, пратиш на интернету?

Испитаници су одговорили да највише гледају видео клипове на јутјубу 85,1 %, користе друштвене мреже  80,7 % , играју  игрице 56,6 %, гледају филмове, серије 55%, траже информације 43,4 %, снимају и  постављају  клипове на јутјубу 7,1 %.

 1. Које друштвене мреже најчешће користиш?

Са аспекта свакодневног коришћења друштвених мрежа највише користе : Инстаграм 84,5%, Фејсбук 39,3%, Снепчет 29 %, Пинтерест 8,9 %, Твитер 8 %, Вибер 1,5  %, Аск 1,3.

 1. Шта наставници најчешће користе на часовима?

Што се тиче дигиталних уређаја , дошли смо до податка да наставници користе највише  у настави Лаптоп и пројектор 65,4 %, Паметну таблу 29,7 %, Телевизор 18,6 %, Паметни телефон 15,8%, ништа од наведеног 12,5%.

 1. Из којих предмета најчешће наставници користе савремена средства?

Савремене дигиталне уређаје у настави  наставници најчешће  користе на следећим часовима: Информатика и рачунарство   78,7 %, ТИО /Техника и технологија   65,4 %, Музичка култура   47,5 %, Биологија   43 %, Историја    36,8 %, Енглески језик  36,1 %, Српски језик   32,8 %, Хемија    27,7 %, Физика  25,5 %, Географија  20,6 %, Математика 16,8%,Други страни језик  10,6 %, Верска настава   10,4 %, Грађанско  васпитање  8 %.

 1. Да ли ти је настава занимљивија када се на часу користи интернет, паметна табла, телефон и сл?

Ученици су  у великом проценту одговорили да им је настава занимљивија када наставници користе интернет , са  Да 90.2 %  а са Не 9,8 %.

 1. Да ли у твојој школи постоји место на коме ученици могу да користе рачунар и интернет и ваннаставе?

Подаци добијени на ово питање показују да већина школа нема место на ком би ученици могли да користе рачунар и интернет ван наставе (Не69,7%,  Да 30,3%).

 1. Које је то место?

Податак који је добијен је да не постоји такво место 65,8%, да користе кабинет   23,3% док Библиотеку користи 7,5%.

 1. Шта најчешће користиш за учење на интернету?

Што се тиче коришћења интернета за учење велики проценат ученика користи за претраживање текстова и фотографија 50,6%, за презентације 49,9%, не користи интернет за учење 21,2%, филмове 18,5%, емисије 10,6%.

 1. Да ли твоји наставници постављају на интернет наставне садржаје за учење?

Већина ученика каже да не зна 44,6%, Да 32,1%, Не 23,3%.

 1. Наставне садржаје за учење наставници постављају на:

Нигде 42,3%, Сајт школе 41,9%, Друштвене мреже 13.1%, Јутјуб 8,4%, Блог 7,8%, Мудл платформу 3,6%.

 1. Да ли наставници користе савремену технологију када проверавају ваше знање и оцењују?

Да 34,1% , Не 65,9% што указује да мањи број наставника користи ову опцију за оцењивање ученика.

 1. Када се користи савремена технологија на часу у рад се укључујеш:

Исто 48%, Више 38,4%.

 1. Да ли ти значи када наставници и ученици на часу користе савремену технологију?

Да 50%, Свеједно ми је 42,3%, Не 7,8%.

 1. Часови на којима се користи савремена технологија у твом одељењу се одржавају:

1 недељно 44,1%, сваког дана бар на једном часу 20,2%, ретко 18,4%, 1 месечно 10,6%.

 1. Часови на којима се користи савремена технологија одржавају се:

У кабинету за одређени предмет  44,4 %, у рачунарском кабинету 18,9 %, понекад у мултимедијалној учионици понекад у учионици 13,1 %, у нашој учионици 12,1 %, увек у мултимедијалној учионици 9,3 %.

 1. Да ли ти употреба савремене образовне технологије у настави олакшава разумевање градива и учење на часу?

Понекад 51%, да увек 37,4%, не 11,5%.

 1. Да ли сматраш да се савремена образовна технологија у настав ипримењује у довољној мери?

Да 52,5 %, не 47,%.

ЗАКЉУЧАК: Након обраде  података и анализе, можемо закључити следеће: 

 • Ученици приступају интернету путем паметних телефона и највише користе паметне телефоне
 • Од друштвених мрежа највише посећују Инстаграм ,Фејсбук ,Снепчет. Примећујемо да је популарност Фејсбука опала и да највише користе Инстаграм.
 • Што се тиче дигиталних уређаја , дошли смо до податка да наставници користе највише у настави Лаптоп и пројектор , паметну таблу, телевизор  и паметни телефон.
 • Савремене дигиталне уређаје у настави наставници најчешће користе на  часовима Информатике и рачунарства  што је и очекивано с обзиром на природу предмета, затим на часовима  Технике и технологије,на часовима Музичке културе и  Биологије.
 • Настава је занимљивија ученицима, када наставници користе занимљивости са интернета које им могу показати током часа.
 • Мали број школа има одређено место где ученици могу  да користе  интернет  ван наставе .
 • Интернет користе за учење, за претраживање текстова, фотографија, за израду  презентација.
 • Иако половина испитаника мисли да наставници користе у довољној мери савремену технологију у настави, дошли смо до податка да већи проценат наставника користи бар једном недељно у настави што је мало с обзиром на дигитално доба у којем наша деца расту. То се може објаснити услед недовољне опремљености школа дигиталном опремом, интернетом, слабијим дигиталним компетенцијама наставника.

Испред подружнице педагога Нишавског округа податке обрадила:
Драгана Стевановић, педагошки саветник ОШ ”Бубањски хероји”