Postani i ostani tolerantan

35
  • Prema rezultatima istraživanja o mišljenju mladih o bezbednosti, većina njih oseća se ugroženo i smatraju da njihovu bezbednost  najviše ugrožavaju vršnjaci.

Istraživanje  o stavovima mladih u oblasti bezbednosti   sprovedeno  je u šest srednjih škola   Sombora u kojima je anketirano 137 učenika od prvog do četvrtog razreda  i to približno jednak broj momaka i devojaka. Na taj način je  početkom tekuće godine  dobijen   relevantan pokazatelj o stavovima mladih  o toleranciji na nenasilje   i pozitivnoj kulturi  uopšte. Do saznanja   o tome  kako se mladi osećaju u svom okruženju , u odnosu sa vršnjacima , i  u  koga  najviše  imaju poverenje došli smo nakon edukacije mladih na temu „Žene ,mir , bezbednost „  i  organizovane konferencije sa socijalnim  partnerima .Svoja iskustva i zapažanja na ovu temu  imali smo priliku da čujemo na  tribini  upriličenoj sa predstavnicima  učeničkih  parlamenata    srednjih škola  i  omladinskih organizacija  našeg grada.

Istraživanje je sprovedeno na mladima grada Sombora putem pisane ankete. Sačinjeni upitnik sadržao je 25 pitanja zatvorenog tipa, sa mogućnošću da se kod nekih dopiše drugačiji odgovor ili da se odgovor konkretizuje.

Prema rezultatima istraživanja, a to su mladi potvrdili i na tribini koja je bila sastavni deo  istraživačkog rada, većina njih , čak 70 % oseća se ugroženo , a od toga 49%  smatra da njihovu bezbednost  najviše ugrožavaju vršnjaci. Mladima je od raznih ponuđenih aspekata bezbednosti najvažnija fizička bezbednost (67%)i osećaju se bezbedno kada iskreno i otvoreno izražavaju svoje stavove. Najmanji procenat  važnosti pripada materijalnoj bezbednosti ( 7%).

Mladi smatraju i da je za kvalitet njihovog života veoma važno da znaju za probleme bezbednosti u društvu . Većina njih (60%) kaže da nemaju iskustvo sa udžbenicima i školskim časovima koji sadrže temu bezbednosti i mira. Navode da su za te teme čuli na časovima građanskog vaspitanja ili časovima odeljenjskog starešine. Važno im je da znaju za probleme bezbednosti u društvu. Međutim, škole se nedovoljno bave temom bezbednosti i mira.

62% mladih  primećuje da u medijima postoje sadržaji koji se studiozno bave temama bezbednosti i mira. Poruke sa medija doživljavaju  kao pozitivne, smatrajući  da nas one više uče kako da zaštitimo sebe od nasilja, nego kako da nasiljem rešavamo probleme. Oni najčešće koriste i veruju informacijama dobijenim preko interneta, konkretnije društvenih mreža, ali približno isto kao izvor informacija i dalje koriste televiziju, i to kanale sa nacionalnom frekvencijom.

Najpouzdaniju informaciju o aktuelnoj situaciji u društvu mladi smatraju da dobijaju:

  1. Na internetu – na društvenim mrežama Fejsbuk i Instagram
  2. Na televiziji – najčešće na kanalima: Pink, RTS i Prva
  3. Iz novina – najčešće Blic i Kurir

Mišljenja  su  da u našem društvu ugroženije žene, devojke i devojčice nego muškarci, momci i dečaci. Navodi se čak  kod  67% slučajeva  anketiranih da je za ženu važnije da bude dobra  majka i supruga  nego  profesionalno  ostvarena  žena, ali isto toliko njih je mišljenja  da žene mogu biti jednako uspešne kao i muškarci na rukovodećim mestima. Tu je reč o delimično razbijenim predrasudama. Većina anketiranih smatra da je za uspešnost društvenih odnosa  neophodno da muškarci i žene budu ravnopravni u porodici i profesiji , ta da postoji veza između porodičnog nasilja ,nasilja u zajednici i većih društvenih sukoba.

Većina mladih (68%) je upoznata sa postojanjem zakona koji regulišu  bezbednost, prava i zaštitu žena i mladih  dok   92%  zna da zakon ne dozvoljava primenu nasilja nad ženama u porodici ni pod kakvim okolnostima

Kad je reč o zaštiti  bezbednosti mladih , većina njih (57%)  najviše poverenja ima u porodicu , ali je značajan postotak onih koji , ipak , najviše veruju sebi .Prema mišljenju srednjoškolaca za sigurnost pojedinaca je najvažnije aktivno rešavanje  sopstvenih problema , ali je značajan  broj onih koji su mišljenja da je  najvažnije poznavati sopstvena prava. Somborski srednjoškolci su pesimisti kada je reč o kvalitetu života u Srbiji. Iako većina mladih (61%) smatra da mladi mogu da utiču na aktuelnu društveno-političku situaciju, još više njih (70%) smatra da se kvalitet života u Srbiji neće popraviti u skorijoj budućnosti.

Diplomirani pedagog, master Zorica Golubović
Sombor