Поглед у будућност

134

1. УВОД

Професионална оријентација је саставни део програма рада сваког стручног сарадника. Ученици осмог разреда у овом периоду доносе одлуку о избору школе и будућег занимања а, према нашем искуству, већина ученика има потешкоћа у доношењу такве одлуке. Пројекат “Професионална оријентација у Србији“ реализује се у нашој школи од увођења овог петофазног модела, али настава на даљину  прекинула је реализацију планираних активности и радионица  са ученицима. Из тог разлога, једна од тема у оквиру педагошке Google учионице, била је и професионална оријентација. Поред занимљивих и корисних садржаја из ове области и информисања  ученика  (пре свега ученика осмог разреда) урађено  је и  истраживање[1].

2. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Примарни циљ истраживања је: утврдити занимања којима ученици намеравају да се баве у будућности. Желећи да сазнамо и где (у којој држави) у  будућности  желе да бораве/живе наши ученици, шта је за њих у животу најважније и ко им је у свему томе узор, саставни део упитника била су и ова питања.

Издвојили смо следеће задатке истраживање:

 • утврдити редослед занимања са којим ученици намеравају да се баве у будућности;
 • утврдити у којим  државама ученици желе да живе за 10-15 година;
 • утврдити који је то период када мисле да ће основати своју породицу;
 • утврдити да ли имају и ко су узори ;
 • шта је, по мишљењу ученика, највећа вредност/најважије у животу;

У овом истраживању узорак чини  108   ученика од петог до осмог разреда основне школе „17.октобар“ у Јагодини.. [2]

Истраживање је реализовано током априла 2020. године путем Google упитника. Упитник садржи пет питања, од чега је само питање везано за период оснивања сопствене породице био затвореног типа. Остала питања смо намерно поставили у форми питања кратког одговора желећи да избегнемо било какав утицај на одговоре.

У складу са  циљем и задацима истраживања примењен је метод дескрипције. Подаци добијени истраживањем обрађени су утврђивањем основних показатеља фреквенција и процената.

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

3.1. Шта ћу радити у будућности

На питање : Наведи занимање са којим мислиш да ћеш се бавити у будућности добили смо конкретне одговоре од 95 ученика, док 13 ученика  не зна које ће занимање бити његов избор у будућности.

Наравно, наведен је велики број занимања па су систематизована према областима на које се односе. Ове области дефинисане су руководећи се одговорима ученика у следеће области/категорије: занимања везана за друштвене науке, занимања везана за природне науке, област медицине, ИТ сектор, занимања везана за војску и полицију, уметност, спорт, и личне услуге.

Највећи број ученика као своје будуће занимање наводи занимања везана за ИТ сектор: програмер, дизајнер игрица, софтверски инжењеринг. На деругом месту налазе се занимања доктор, стоматолог, медицинска сетра/зубни техничар док су на трећем месту занимања из области друштвених наука : адвокат, судија, преводилац, професор. 13,8% ученика није се определило за занимање са којим намерава да се бави у будућности, што не изненађује с обзиром да су узорак били ученици од петог до осмог разреда.

 • Где ћу живети

Обзиром да је питање: У којој држави би волео да живиш за десет/петнаест година било отвореног типа, очекивано је  добијен велики број држава у којима би ученици желели да живе. Наводећи све државе које ученици помињу, одговори на ово питање представљени су само  табеларно. Резултати показују да највећи број ученика (26 %) наводи да жели да живи у Србији. Следећа држава је САД у којој би желело да живи 17% ученика а следе Немачка, Шпанија и Италија.

3.3 Оснивање породице

Одговори на питање о периоду оснивања властите породице показују да  највећи број ученика 79 (73%) сматра да ће се то догодити када имају од 25 до 30 година, 26 (24%) ученика од 30 до 40 година а да ће своју породицу основати када буду имали преко 40година изјавило је 6 (5,6%).

3.4.Ко данас представља  узор ученицима

Одговоре на питање Ко је твој узор  груписали смо у следеће категорије: особе које ученик познаје, личности које се баве спортом, личности везане за  музику и глуму, и остале личности.

Резултати показују да за  37% ученика узор представљају особе које су им блиске, пре свега родитељи што показује да породица заузима у животу испитаника оно место које јој по њеном значају и припада. 24% ученика за свој узор бира спортисте из различитих спортских дисциплина док се 11% одлучило за личности из области музике/глуме. Први пут се као узори (два ученика) јављају јутубери (Пјудипај и Бака Прасе)  и личности познате у пословном свету (Elon Musk, Bil Gejts, Џејмс Тревор Оливер). Од политичара као узор помиње се једино Путин (три ученика).

 • Шта је најважније

Животне вредности усмеравају наше понашање а смисао питања Шта је за тебе најважније у животу је утврдити које животне вредности ученици сматрају најважнијима. Велики број  ученика на ово питање је дао више одговора. У обради резултата,  уколико се одговор састојао од више наведених вредности, свака од њих ушла је у статистичку обраду.

Да породица заузима значајно место у животу наших испитаника показују и одговори на ово питање. Она је по важности на првом месту за највећи број ученика. Следе здравље, љубав, срећа и пријатељство а наводи се као најважније и успех у послу и образовању, бављење спортом као и појмови који укључују наша унутрашња осећања и перцепцију .

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Анализом  резултата истраживања можемо закључити следеће:

 • најпопуларније занимања за ученику  су из области ИТ сектора и медицине што доказује се да се приликом избора занимања узима у обзир и могућност запослења Већина ученика  наводи  занимање која захтевају високо образовање;
 • за већину ученика географски простор на коме желе да живе је Србија али близу 70% ученика наводи као своју жељу друге државе, пре свих САД.
 • очекивања 73% испитаних ученика су да ће основати своју породицу између 25 и 30 година;
 • узор представљају за највећи број ученика особе које познају, из њихове непосредне околине;
 • најважнија је породица а од животних вредности здравље, љубав, срећа и пријатељство.

[1] Слично истраживање реализовали смо у нашој школи  са ученицима седмог разреда 1998. године (Просветни преглед ,бр,2023, од 4. новембра 1998.) а са ученицима  осмог разреда  2015. године.

[2]Приступ педагошкој gugl учионици је био добровољан. Од 146 ученика 108 је урадило Упитник.


Марина Антонијевић, спец. педагогије
Основна школа“17. октобар“ Јагодина