“Педагошке новине” су лист Педагошког друштва Србије.

“Педагошке новине” су бесплатне за све чланове Педагошког друштва Србије који су платили чланарину за текућу годину и достављају се поштом.

Садржај броја 11:

 • Новоизабрана председница Педагошког
  друштва Србије – Наташа Стојановић
 • Скупштина Педагошког друштва Србије
 • Национална асоцијација родитеља и наставника Србије
 • Укључивање деце из осетљивих група у предшколски систем
 • Скуп педагога „Васпитна функција установе“
 • Ученички пројекти – дани Е-медике
 • Ресурси школе – професионална оријентација
 • Компарација постигнућа ученика на матурском испиту
 • Пројекат „Дебатом до најбољег одговора на питање части“
 • Предузимљиво дете – успешан предузетник
 • Конференција „Модерно образовање“
 • Књиго моја пређи на другога – Деца и ТВ
 • Позив на Сусрете педагога