“Педагошке новине” су лист Педагошког друштва Србије.

“Педагошке новине” су бесплатне за све чланове Педагошког друштва Србије који су платили чланарину за текућу годину и достављају се поштом.

Садржај броја 5:

 • Инклузивно образовање у Србији
 • Стручни сарадници и школски неуспех
 • Утицај дигиталне епидемије – забава или зависност?
 • Нове технологије у образовању
 • Приказ књиге ‘’Сарадња просветног радника са родитељима’’ др. Љубица Продановић
 • Пут отварања приватног вртића
 • Искуство са семинара ‘’Оснаживање одељењских старешина за успешан рад са родитељима’’
 • Положај стручних сарадника у платним разредима
 • Креативни педагози – педагози песници
 • Драма у образовању
 • Стратешко партнерство организација студената
  педагогије