10.03.2015. године одржана Републичка секција стручних сарадника

226

10.03.2015. године одржана Републичка секција стручних сарадника.
Тема секције: Менторство и приправништво – од нормативе до праксе
Гости:
Др Мирослав Павловић, Завод за унапређивање образовања и васпитања
Јасмина Павићевић, педагог, Медицинска школа Звездара
Ружица Обрадовић, психолог, Медицинска школа Звездара