Тренинг Simplicity workshop

251

На тренингу Simplicity workshop, одржаног у Врњачкој Бањи 17. и 18. 04.2015. године, у организацији MODS-а, говорило се о поједностављивању процедуре у било ком домену. Било је присутно око 20 учесника разних организација и установа (Отворени клуб, PRAXIS, CPZV, VEGA, Центар за заштиту одојчади деце и младих…). Испред Педагошког друштва Србије, тренингу је присуствовала Драгана Мидић Вешовић. У цилју поједностављивања процедуре у било којој области, договорено је да се прикупе подаци (свако из свог домена) о могућим проблемима процедуре реаговања из области образовања и васпитања.
Испитаници могу бити запослени, родитељи/старатељи и ученици, као и стручни сарадници на нивоу општине, града. Молимо вас да размислите и испитате који су то проблеми са којима се срећемо у образовању и васпитању, а односе се на компликоване процедуре деловања. Како би дали допринос за поједностављивање процедуре реаговања из области образовања и васпитања, изаберите циљну групу и испитајте њене ставове (можете користити  технике за које сматрате да ће вам дати најбољи увид-анкету, интервју, радионицу, фокус групу…). Након прикупљених података пошалите ваш извештај у електронској форми на адресу Друштва (друство@педагог.рс).
Извештај треба да садржи следеће елементе: место, назив установе, циљна група (број испитаника), митологију рада, идентификован/ни проблем/ми. Пожељно је да покушате да добијете и предлог решења проблема. Можете послати и  пропратни материјал (фотографије, упитник…) о спроведеној активности.
Хвала на одзиву и учешћу у идентификовању проблема компликованих процедура из области образовања и васпитања, као и на давању идеја за њихово решавање.