“Педагошке новине” су лист Педагошког друштва Србије.

“Педагошке новине” су бесплатне за све чланове Педагошког друштва Србије који су платили чланарину за текућу годину и достављају се поштом.

Садржај броја 2:

  • Скупштина Педагошког друштва Србије 2013.
  • Промоција ‘’Педагошких новина’’
  • Напредовање педагога у струци
  • Конференција Завода за унапређивање образовања
  • Осврт на малу матуру
  • Студијска посета Холандији: Смањивање раног напуштања школовања
  • Летња школа ПДС – а ‘’Сада знам сада могу’’
  • Репродуктивно знање младих, књига за девојке и  … њихове маме
  • Прва национална конференција студената педагогије