Пројекат “Заједно за децу”: акција “Осмех за све”

195

,,Ефикасније остваривање права родитеља деце узраста од 3-8 година из осетљивих и угрожених категорија“

Општина Баточина је једна од 6 општина у Србији којe учествују у пројекту ,,Заједно за децу“. У оквиру локалне акције овог пројекта,  под називом ,,Осмех за све“, коју реализују ПУ „Полетарац“ и Удружење за локално организовање Баточина из Баточине, одржана је друга активност –  панел дискусија.

Тема пројекта је ,,Пружање подршке за децу из осетљивих категорија узраста до 8 година  и њиховим породицама према потребама а у циљу превенције дискриминације  и могућности лакшег остваривања права“.

Панел дискусија је одржана 13.05.2019. године у просторијама Удружења за локално организовање Баточина, Карађорђева бр.25, у Баточини.

Циљ панела је  био да се покрене дискусија о важности повезивања установа које се баве децом, њиховим правима и како они утичу на ефикасније остатваривање права деце из осетљивих и угрожених категорија.

Укупан број учесника је 23 а панелиста 5.

Панелисти:

  1. др.Данијела Милосављевић-педијатар у Дому здравља у Баточини
  2. Верица Стевановић –Координатор Интерресорне комисије у општини Баточина
  3. Далиборка Станојевић-лице задужено за социјалну заштиту деце у општини Баточина
  4. Јелена Милутиновић-стручни сардник педагог у ПУ,,Полетарац“Баточина
  5. Виолета Проданић-стручни сарадник педагог у ОШ,,Свети Сава“ у Баточини

Представници Центра за социјални рад ,,Шумадија“ у Баточини и представници Црвеног крста из Баточинe нису присуствовали панел дискусији иако су благовремено позвани и потврдили свој долазак.

Панелу су присуствовали родитељи деце узраста од 3-8 година, васпитачи ПУ,,Полетарац“ у Баточини, учитељица ОШ,,Свети Сава,, у Баточини, председник савета родитеља ПУ,,Полетарац,, у Баточини, докторка опште праксе у Дому здравља у Баточини, дефектолог у     ПУ,,Полетарац,, у Баточини, родитељ члан СТИО тима у ПУ,,Полетарац ,, у Баточини.