Пројекат “Заједно за децу”: трибина „Заједно за децу Чачка“

240

Извештај о одржаној трибини
“Заједно за децу Чачка”

Трибина под називом „Заједно за децу Чачка  – О значају укључивања деце из осетљивих категорија у предшколско и рано школско образовање“ оржана је 26. марта 2019.г. у вртићу „Мали капетан“ са почетком у 13 часова.

Укупан број учесника трибине био је 53. Трибини су присуствовали представници: Центра за социјални рад, Међуопштинске организације глувих и наглувих, Међуопштинске организације слепих и слабовидих, Удружења родитеља, Дома здравља, стручни сарадници свих предшколских установа на територији града, стручни сарадници основних школа, учитељи и један број васпитача предшколске установе „Моје детињство“ (чланови Тима за развој инклузивне културе и представници тима за реализацију Кампање за повећање обухвата деце припремним предшколским програмом). На трибини нису били представници Градске управе, иако су благовремено позвани. Списак се налази у прилогу овог извештаја.

Учесници су имали прилику да се информишу и размене мишљења и искуства о значају раног развоја и стимулације у раном узрасту, као и значају укључивању деце из осетљивих категорија у васпитно-образовни систем, са посебним освртом на децу са тешкоћама у развоју.

На трибини су учесници имали прилику да размене мишљења на следеће теме:

 • „О значају раног развоја и ране стимулације“ – Дејана Кићановић, психолог и психотерапеут, Центар за психолошку и дефектолошку помоћ и едукацију „Раскршћа“
 • „Психички развојни поремећаји код деце раног узраста“ – Јасмина Кандић Шипетић, специјалиста медицинске психологије и психотерапеут, Центар за психолошку и дефектолошку помоћ и едукацију „Раскршћа“
 • „Норме у развоју говора и најчешћи говорни поремећаји код деце раног узраста“, логопед Марија Ђукић, Центар за психолошку и дефектолошку помоћ и едукацију „Раскршћа“ и
 • „Препознати, разумети и пружити подршку деци са сензорним проблемом“, Соња Јовановић, олигофренолог и СИ педагог “ ШОСО 1.новембар“ Чачак.
 • Модератор трибине, Љиљана Радовановић (координатор пројекта), упознала је присутне о пројекту, циљевима трибине и значају ове теме, најавила учеснике и теме излагања, извела закључак дискусије.

По завршеној трибини учесници су попунили евалуационе упитнике, а обрађени упитник се налазе у прилогу.

На крају трибине подељене су Брошуре о пројекту и планираним активностима, Потврде за портфолио професионалног развоја за излагаче и учеснике.

Прилози:

 1. Списак позваних учесника
 2. Листа учесника
 3. Евалуациони упитник-обрађени подаци
 4. Позив за медије
 5. Фотографије
 6. Брошура
 7. Потврда за професионални портфолио