Пројекат “Заједно за децу”: трибина “Трчати је лако – питајте ме како”

194

Трибина „Трчати је лако – питајте ме како“

Општина Осечина, једна је од 6 општина у Србији која учествује у пројекту „Заједно за децу“. У оквиру локалне акције овог пројекта под називом „Спорт деци крила даје“, 11.04.2019. године у великој сали Народне библиотеке у Осечини, одржана је трибина доктора Слободана Ђурића, дечјег хирурга и дечјег ортопеда.

Трибина је метафорично названа: “Трчати је лако – питајте ме како”, која осликава психомоторни развој деце предшколског узраста,  промовисање здравог стила живљења предшколског детета, као и информисање о начинима ране стимулације. Доктор је говорио о томе да се интелигенција највише развија у предшколском узрасту, као и то да је директно повезана са бројем синапси које се до 5 година развијају око 50%, а до 7 године још 25%. Говорио је о предности бављења физичким активностима, елементарним играма и кретањем,  у односу на седалне активности, као што је играње игрица на рачунару. Препорука је да родитељи упркос свим обавезама нађу начин да деца проводе време на отвореном и у игри са другом децом.

Циљ трибине био је да се јавност, а пре свега родитељи, упознају о значају квалитетног предшколског васпитања и образовања за сву децу. Стога нам је важно да у оваквим акцијама учинимо да предшколско дете буде видљиво у локалној заједници и да се препозна значај улагања у рани развој. Трибину је слушало преко 70 људи, претежно родитеља и запослених у предшколској установи „Лане“, али су је пропратили и председник и заменик председника општине Осечина. Снимак ове акције налази се на веб сајту, youtube, под називом трибине. Према евалуационим листама, сви слушаоци су задовољни или веома задовољни, што је  повратна информација о томе да овакве теме треба да се одвијају чешће и да се самим тим покушава утицати на буђење свести о овој веома значајној теми.

Са локално добрим капациетима,  и просторно и кадровски,  за игру и спорт, ово је само још један подстрек за промовисање здравог стила живота.

Будући да су уследили позитивни коментари присутних, можемо рећи да је трибина имала позитивну критику и да је утицала на свест родитеља о значају физичке активности њихове деце.