Projekat “Zajedno za decu”: akcija ”Rastimo zajedno – vreme je za vrtić”

110

U okviru projekta ”Zajedno za decu” u Predškolskoj ustanovi ”Majski cvet” u Velikom Gradištu održana je tribina za roditelje i odrasle kojima je važan kvalitetan razvoj dece predškolskog uzrasta. Tribina predstavlja deo akcije ”Rastimo zajedno-vreme je za vrtić” koju naša predškolska ustanova sprovodi zajedno sa NVO ”Kreativna pedagogija” iz Požarevca. Cilj naše akcije je osnaživanje porodice za kvalitetno vaspitanje dece predškolskog uzrasta i povećanje spremnosti da ih uključe u institucionalno vaspitanje i obrazovanje, time povezujemo pojedinca i institucije za zajedničko delovanje.

Tribina je održana pod sloganom ”Zašto je vrtić važan?”

Tribini su pored roditelja prisustvovali predstavnici lokalne samouprave – načelnica opštinske uprave Suzana Đorević. Predstavnik Doma zdravlja Veliko Gradište, Dr. Milanka Milić –pedijatar – koja je bila jedan od izlagača, predstavnici Centra za socijalni rad Opština Veliko Gradište i Golubac, predstavnici osnovne škole ”Ivo Lola Ribar” iz Velikog Gradišta, učitelji, predsednica Učiteljskog saveza Srbije – Snežana Milojković, predstavnici udruženja građana ”Rom”, naše drage koleginice vaspitači i medicinske sestre-vaspitači. Posebni gosti bili su nam Aleksandra Kalezić – predstavnik Pedagoškog društva Srbije, kao i članovi NVO ”Kreativna pedagogija” iz Požarevca, Radiša Đorđević, Ružica Begović, Svetlana Spasić i Živkica Đorđević, sa kojima smo aktivno sarađivali na realizaciji ovog projekta.

Učesnici tribine u ulozi predavača bili su: Direktorka Predškolske ustanove  ”Majski cvet” Slavica Janković – vaspitač po struci, Predsednica NVO ”Kreativna pedagogija” iz Požarevca Živkica Đorđević-pedagog, Dr. Milanka Milić-pedijatar, Milena Mitić-pedagog, Marija Stojanović-psiholog, Jelena Blažević-Bogdanović-logoped i Nikoleta Blagojević-vaspitač.

Teme kojima smo se bavili na tribini su sledeće:

  • Vrtić-organizacija rada u vrtiću, život u vrtiću, zašto je vrtić važan;
  • Karakteristike dečjeg razvoja u odrećenom periodu odrastanja;
  • Pedagoški postupci koji podstiču taj razvoj;
  • Moguće teškoće koje se mogu pojaviti povremeno ili u dužem vremenskom periodu;
  • Diskusija, pitanja i odgovori učesnika tribine.

Teme koje su predstavljale sadržaj tribine ukazuju na značaj ranog rasta i razvoja kod dece, kao i na dobrobiti za dete i porodicu koje proizilaze iz boravka deteta u vrtiću. Posebno je akcentovan značaj uzajamne komunikacije i partnerske saradnje između porodice i vrtića.

Na tribini je promovisana brošura posvećena ranom rastu i razvoju kod dece, koja nosi naziv naše akcije ”Rastimo zajedno – vreme je za vrtić.” Ova brošura je posvećena kvalitetnom odrastanju dece predškolskog uzrasta, koje se odvija uz ljubav, posvećenost i brigu svih sa kojima dete odrasta. U brošuri su prikazani sadržaji i verujemo korisni pedagoški postupci koji podstiču dečiji razvoj. /link za brošuru https://drive.google.com/file/d/1zCToOu21GeKkRLBxBFkqjofA0WZKqVGO/view/ .

Ovo je i prilika da se zahvalimo svim učesnicima i istaknemo podršku od strane lokalne samouprave koja je podržala štampanje ove brošure za koju verujemo da će biti koristan materijal roditeljima i svim odraslima kojima je važan predškolski period u odrastanju deteta.

Takođe, ističemo dobru saradnju sa institucijama iz okruženja: Dom zdravlja, Centar za socijalni rad, škole, udruženja. Zahvaljujući ovoj saradnji verujemo da imamo osnov za građenje kvalitetnih odnosa sa ciljem stvaranja kvalitetnih veza, kako bi deci i porodici pružili maksimalnu institucionalnu podršku.

Akcija ”Rastimo zajedno-vreme je za vrtić” objedinila je ustanove, udruženja i medije na lokalnom nivou kako bismo zajedničkim angažovanjem roditeljima ukazali na značaj ranog rasta i razvoja kod dece i ukazali na vrtić kao sredinu podsticajnu za dečiji rast i razvoj. Uz toplo i podsticajno porodično okruženje deci je kako rastu i postaju samostalnija potrebno još nešto, a to je vrtić.  Ovom akcijom roditeljima smo približili život u vrtiću, način organizacije prostora, vremena, sadržaja koji su deo svakodnevnih aktivnosti. Smatramo da smo ih time podstakli da razmišljaju o vrtiću kao sigurnom i kvalitetnom mestu za odrastanje njihove dece.  Ova akcija roditeljima pruža i potrebna saznanja o dečijem napredovanju u predškolskom periodu, pošto su uz karakteristike dečijeg razvoja ponuđeni  i pedagoški postupci koji podstiču dečiji rast i razvoj. Verujemo da aktivnostima koje smo realizovali aktivno doprinosimo širenju pedagoške kulture u našoj sredini.

Ova tribina predstavlja polaznu tačku u daljim koracima koje naš vrtić planira u narednom periodu. Nastojaćemo da ovakve akcije sprovodimo radeći sa manjim grupama roditelja. Plan je da u narednih godinu dana obuhvatimo veliki procenat porodica koje imaju decu predškolskog uzrasta. Širenjem pedagoške svesti o značaju ranog razvoja, značaju određenih pedagoških postupaka, kao i rane prevencije i intervencije kod razvojnih teškoća, želimo da utičemo na porodicu i društvo u našoj sredini da zajedničkim snagama gradimo kvalitetnu sredinu za odrastanje naše dece.