Održan treći sastanak Podružnica stručnih saradnika u Smederevu

76

Dana 17.05.2019.godine u Regionalnom centru za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju u Smederevu održan je treći sastanak Podružnice stručnih saradnika.

Tokom sastanka je vođen konstruktivan razgovor o načinu izrade Plana tranzicije za učenike koji se obrazuju po IOP -u 2, dogovoren opšti plan aktivnosti timova podrške za decu/učenike na prelasku iz predškolskog u osnovno obrazovanje i na prelasku iz osnovnog u srednje obrazovanje.

Članovi podružnice razmenili su iskustva sa pohađanih seminara, upoznati su sa uslovima organizacije seminara za članove Podružnice stručnih saradnika i  sa delom Aleksandra Tadića “Na distanci od manipulacije”.