Projekat „Zajedno za decu“

422

Projekat „Zajedno za decu“ realizuju Pedagoško društvo Srbije i CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, Srbija,   u periodu od 01. avgusta 2018. do 31. avgusta 2019. godine.

Opšti cilj projekta je bolje razumevanje javnosti o značaju kvalitetnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja za svu decu, a naročito za decu iz osetljivih grupa i promovisanje vrednosti društvene i obrazovne inkluzije na lokalnom i nacionalnom nivou u Srbiji.

U okviru planiranih aktivnosti projekta „Zajedno za decu“ u novembru je raspisan  konkurs za izvođenje akcija. Za izvođenje akcija su konkurisali pedagozi zaposleni u predškolskim ustanovama – članovi Pedagoškog društva Srbije u saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama (LNVO). Konkursom je izabrano 6 akcija koje su podržane grantom, a one su:

 1. „Rastimo zajedno – vreme je za vrtić“, koju realizuje PU „Majski cvet“ iz Velikog Gradišta i udruženje „Kreativna pedagogija“ iz Požarevca
 2. „Kada čitam, dajem ritam“, koju realizuje PU „Radost“ iz Novih Banovaca i Centar za neformalno obrazovanje „Drugi korak“ iz Nove Pazove
 3. „Stvaramo šansu za svako dete“, koju realizuje PU „Naša radost“ iz Lučana i udruženje građana „Laris“ iz Čačka
 4. „Zajedno za decu Čačka,“ koju realizuje PU „Moje detinjstvo“ iz Čačka i Centar za psihološku i defektološku pomoć i edukaciju „Raskršća“ iz Čačka
 5. „Sport deci krila daje“, koju realizuje PU „Lane“ iz Osečine i sportski savez „Osečina“ iz Osečine
 6. „Osmeh za sve“, koju realizuje PU „Poletarac“ iz Batočine i ULOB – Udruženje lokalno organizovanje Batočina iz Batočine

Akcije se sprovode u periodu februar – maj 2019. godine.

 1. i 31. januara 2019. godine u hotelu „Park“ u Beogradu održan je dvodnevni trening za pedagoge iz predškolskih ustanova i predstavnike LNVO, čije smo akcije podržali, kao i za predstavnike medija. Obuci je prisustvovalo 27 učesnika, 15 novinara i 12 predstavnika PDS-a i lokalnih nevladinih organizacija.

Prvi dan treninga je bio usmeren na rani razvoj. Kroz 6 radionica bile su obuhvaćene sledeće teme:

 • Zašto je važno ulagati u rani razvoj?
 • Prava deteta
 • Politike i prakse predškolskog vaspitanja i obrazovanja
 • Uvažavanje različitosti, nediskriminatorni pristup i socijalna inkluzija
 • Medijske poruke u ranom razvoju

Drugi dan treninga je bio usmeren na ulogu medija za rani razvoj. Obrađene su sledeće teme:

 • Značaj i odgovornost medija u izveštavanju o deci
 • Diskriminatorni jezik i slike
 • Uključivanje dece u izveštavanje o deci

Od 5. aprila kreće onlajn obuka „Živeti različitost u vrtiću“ za 100 zaposlenih u 6 predškoslih ustanova koje učestvuju u Projektu. Obuka ima za cilj da izgradi zajedničko razumevanje predrasuda i stereotipa, prepoznajući ih u svakodnevnom životu i profesionalnoj praksi, kao i osnaživanje profesionalaca da prepoznaju mehanizme, koji stvaraju nejednakost u obrazovnom kontekstu, i da se podstaknu da preduzmu aktivnosti u cilju stvaranja okruženja, u kojem će raznolikost biti posmatrana kao nešto što obogaćuje, i u kojem će svako dete moći da razvije svoj pun potencijal.

Nakon završene onlajn obuke, sredinom maja je planiran po jedan neposredan susret, odnosno uživo obuka u svim predškolskim ustanovama koje učestvuju u Projektu.

20. maja 2019. godine u Beogradu je planirano zajedničko okupljanje svih predstavnika akcija kako bismo sumirali rezultate urađenog i napravili plan za potencijalne dalje aktivnosti.