“Педагошке новине” су лист Педагошког друштва Србије.

“Педагошке новине” су бесплатне за све чланове Педагошког друштва Србије који су платили чланарину за текућу годину и достављају се поштом.

Садржај броја 8:

  • Резултати прве националне студије о друштвеном проблему сексуалног злостављање деце у Републици Србији
  • Превенција насиља у школама
  • Креативни педагози: Слушање тишине
  • Подршка образовању даровитих
  • Нове технологије у образовању по трећи пут у Београду
  • „Образовни изазови“ педагошка едиција у Пожаревачкој гимназији
  • Трибина: Дечија потрошачка социјализација
  • Књиго моја пређи на другога: Тинејџер на длану