“Педагошке новине” су лист Педагошког друштва Србије.

“Педагошке новине” су бесплатне за све чланове Педагошког друштва Србије који су платили чланарину за текућу годину и достављају се поштом.

Садржај броја 1:

  • Јануарски сусрети педагога: научни скуп ‘’Педагог између теорије и праксе’’
  • Реч педагога: проф. др. Никола М. Поткоњак
  • Улога педагога у екстерном вредновању, Школска управа Београд
  • Приказ књиге – Основе васпитања у школи (Мојца Ковач, Јанез Крек) и Лексикон историје педагогије српског народа (др. Недељко Трнавац)
  • О часопису ПДС –  Настава и васпитање
  • Клуб студената педагогије: Да ли студенти педагогије могу бити покретачи промена у образовању?
  • Секције и подружнице Педагошког друштва Србије