Sekcija predškolskih pedagoga Pedagoškog društva Srbije održana 23. Februara 2018. Godine u PU“Đurđevdan“ u Kragujevcu

46

Sekcija predškolskih pedagoga Pedagoškog društva Srbije održana je 23. Februara 2018. Godine u PU“Đurđevdan“ u Kragujevcu od 11,00 do13,00.U prostoru  u kome je održan sastanak kreiran je „kutak“ Bolonje, gde su izloženi materijali sa mobilnosti.

Tema sastanka bila je „Primena metoda i tehnika neformalnog učenja“.

U uvodnoj reči pedagog Branka Stanijević upoznala je učenike sastanka sa izveštajem konsultativnih susreta sa predškolskim pedagozima( tokom 2016. godine)  koji je imao cilj  da se „čuju  perspektive o tome kako vide svoju ulogu i doprinos građenju kvaliteta u predškolskom vaspitanju i obrazovanju, koji su izazovi sa kojima se suočavaju, kao i njihova očekivanja od Sekcije predškolskih pedagoga“.Današnji sastanak trebalo bi da doprinese povezivanju predškolskih pedagoga i  razmenu  informacija od značaja za profesiju.Jedna  od aktivnosti jeste predstavljanje projekta Pedagoškog društva Srbije „Podrška profesionalnom razvoju predškolskih  pedagoga“.

U nastavku je realizovana radionica u kojoj je prisustvovalo 18  pedagoga, psihologa, stručnih saradnika Centra za stručno usavršavanjeiz Kragujevca, osnovnih škola i predškolskih ustanova. Iz centralne Srbije učestvovali su saradnici predškolskih ustanova iz Čačka, Ćuprije, Svilajnca, Lučana i Kragujevca; osnovne škole „Milutin i Draginja Todorović“ i „Dragiša Mihajlović“.Domaćin sastanka bio je tim vrtića „Čuperak“.

Radionica je imala sledeće celine:  igre  upoznavanja, igre „energije“,  vežbu debate , samorefleksiju „5 pitanja“ i evaluaciju „Nosim sa sobom“.Aktivno učešće prisutnih  u planiranim aktivnostima omogućilo je prijatnu atmosferu za učenje. Kroz prezentaciju  dobili su informacije o projektu i fazama projekta, jedan pogleda na  mesto neformalnog obrazovanja ( krug vrednosti učesnika) i evaluaciju.