U  okviru  realizacije projekta mobilnosti „Podrška profesionalnom  razvoju predškolskih pedagoga“ realizovan je okrugli sto na temu“ Primena novih  metoda učenja“. Skup  je održan  22. maja 2018. godine u prostorijama Dečijeg kulturnog centra u Beogradu

U uvodnoj reči učesnicima se obratila  predsednica PDS Nataša Stojanović koja je  istakla značaj aktivnosti realizovanih u okviru projekta za članove društva.

Učesnici okruglog stola  bili su zaposleni iz PU iz Beograda i Kragujevca, osnovnih škola i drugih kulturnih i obrazovnih institucija. Okrugli sto imao je za cilj da prikaže  postojeća znanja , iskustva i istraživanja  u praksi u primeni metoda i tehnika učenja, ali i da mapira moguće resurse za dalji profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju. Realizatori okruglog stola su u svojim izlaganjima istakli značaj profesionalnog razvoja, praćenja efekata u praksi kao i važnosti istraživanja vaspitne prakse kroz različite tehnike.

Zorica Nikolić, direktorka Centra za stručno usavršavanje u Kragujevcu predstavila je Mrežu centara u Srbiji i aktivnosti koje se realizuju od otvaranja centara 2002. godine. Na osnovu potreba zaposlenih u obrazovanju, u svih 12  centara, koliko ih danas ima, planiraju se različiti vidovi stručnog usavršavanja – tribine, okrugli stolovi, obuke, radionice, vrši akreditacija seminara. Od 2016. godine svaki centar je otvorio Naučni klub koji ima za cilj ranu promociju nauke za svu decu.

Dr Isidora Korać, profesor strukovnih studija, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare Sirmijum predstavila je istraživanje na temu „Kritička refleksija praktičara: samorefleksija i/ili grupna refleksija“. Otvorila je pitanja šta je grupna refleksija, zašto je važna, zašto je važno da se praksa problematizuje i posmatra iz više perspektiva kao i kako do kritičke refleksije. Primenom tehnika diskusione grupe i tehnika „Tri kartice“ prikazala je tok istraživanja sa vaspitačima. Jedan od zaključaka je da je prvi korak do refleksivnih praktičara inicijalno obrazovanje vaspitača i introspekcija, kontinuitet u stručnom usavršavanju kao i različiti vidovi participacije vaspitača u profesionalnom  radu. Druga karika podrške procesima u samim ustanovama jesu direktori.

Jelena Paić, stručni saradnik pedagog, PU „Rakovica“, Beograd,  predstavila je  višegodišnje istraživanje na temu „Analiza video materijala kao osnova za razvijanje refleksivnosti vaspitača i pedagoga“. U izlaganju se osvrnula na motiv, proces istraživanja, prednosti i nedostatke same tehnike. Praćenje svakodnevnog rada bio  je motiv da se sagleda stvarna praksa, u realnom kontekstu npr. kako deci postavljamo pitanja.

Suzana Simeunović, direktorka PU „Moje detinjstvo“ iz Čačka prisutnima je predstavila iskustva sa mobilnosti na temu „Mogućnosti za profesionalni razvoj – prikaz iskustva stečenog u razmeni sa kolegama u Firenci“. Projekat „Mobilnost ka promeni“ proistekao je iz potrebe zaposlenih za praktičnim razmenama. U  okviru mobilnosti realizovana je poseta Institutu u Firenci „Inoćenti“ gde su se učesnici upoznali sa toskanskim pristupom deci ranog razvoja.

Dušica Čolaković, stručni saradanik pedagog PU „11.april“ iz Beograda je predstavila iskustva iz projekta „Podrška profesionalnom razvoju predškolskih pedagoga“ koji se realizuje u Pedagoškom društvu Srbije Predstavljene su aktivnosti implemenatacije i diseminacije primenjene u predškolskim ustanovama učesnica mobilnosti i u okviru sekcije predškolskih pedagoga PDS kroz realizaciju 4 radionice. Istaknut je značaj primene tehnika i metoda neformalnog obrazovanja u stručnom usavršavanju zaposlenih.

U završnom delu, na inicijativu učesnika okruglog stola, odigrana je igra „Šal putuje“. Zaključak učesnika i moderatora  jeste da su realizatori kroz lična učenja, iskustva i istraživanja u praksi  prikazali  segmente sadašnje vaspitne prakse. Značajno mesto u prikazima je  primena metoda i tehnika učenja  i mogućnosti za dalji profesionalni razvoj. Učesnici skupa složili su se da su teme o kojima se govorilo vredne  i da je potrebno da im se posveti neki  naredni stručni skup.