Erazmus + projekat mobilnosti „Podrška profesionalnom razvoju predškolskih pedagoga“ koji je odobren za finansiranje sredstvima Evropske unije u konkursnom roku za 2017. godinu zvanično se završava 30. juna 2018. godine. Nakon godinu dana realizacije različitih aktivnosti, u toku je priprema završnog izveštaja. Ovo je takođe prilika da se još jednom evaluiraju realizovane aktivnosti, analiziraju rezultati i sumiraju sveukupni utisci. Efekti i rezultati projekta su raznovrsni i mogu se posmatrati na nekoliko nivoa.

Kada su u pitanju kompetencije učesnica mobilnosti, one su svakako unapređene pre svega u pogledu stručnih znanja o neformalnom obrazovanju, principima, metodama i tehnikama. Znanja i veštine stečene na kursu one su integrisale u svojoj svakodenvni rad, a posebno u oblasti stručnog usavršavanja.  Na samom kursu imale su priliku da razmenjuju iskustva sa kolegama iz drugih zemlja. Zahvaljujući iskustvu u ovom projektu, postale su motivisanije da se dalje profesionalno unapređuju. S ozbirom da su tokom trajanja projekta intenzivno koristile digitalnu tehnologu (za pripremu prezentacija, brošura, kao i različite obrazovne i evropske portale, izrađivale upitnik u elektronskoj formi) u značajno meri su unapredile i svoje digitalne kompetencije. Saradnja sa kolegama iz drugih zemalja doprinela je njihovoj interkulturalnoj osvešćenosti ali i  jačanju socijalnih veština. Kroz različite aktivnosti tokom projekta, učesnice su takođe unapredile i svoje praktične veštine,  komunikaciju, timski rad.

Uticaj i rezultati projekta mogu se posmatrati i na loklanom nivou kroz aktivnosti koje su učesnice realizovale u svojim predškolskim ustanovama kao što su različiti oblici stručnog usavršvanja, tekstovi na sajtovim njihovih ustanova, vođenje različite dokumentacije, inoviranje evalaucije rada timova… Primenom metoda i tehnika neformalnog obrazovanja kojim su ovladale na kursu, učesnice su u svojim ustanovama obradile aktuelne teme u predškolstvu – inkluziju, adaptaciju dece, timski rad, pokretanje promena… Primenom novih saznanja doprinele su da se stručno usavršavanje unapredi tako da vaspitači učesnici budu više motivisani i aktivno uključeni.

Kroz aktivnosti implementacije i diseminacije u okviru Sekcije predškolskih pedagoga i Društva u celini, povećan je broj članova  koji su neposredno imali priliku da ojačaju i unaprede svoje kompetencije posebno u delu primene neformalnog obrazovanja u  daljem profesionalnom razvoju. Članovi društva su redovno infirmisani o svim projektnim aktivnostima putem sajta kao i kroz dva članka u časopisu „Pedagoške novine“. Brošura o neformalnom obrazovanju koja je prezentovana na okruglom stolu održanom 22. maja u Dečjem kulturnom centru, predstavlja dodatnu podršku svim zainteresovanim profesionalcima u primeni neformalnog obrazovanja u svom radu.  Posebno smo zadovoljni činjenicom da su i drugi obrazovni profili bili uključeni u aktivnosti implementacije i diseminacije. Psiholozi, profesori osnovnih i srednjih škola, zaposleni u Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Kragujevcu pohađali su radionice organizovane u Kragujevcu. Znanja sa kursa primenjena su u okviru akreditovanog programa u srednjoj stručnoj školi u Kragujevcu. Članovi psihološke sekcije učestovali su u aktivnostima realizovanim u Beogradu. Realizacija svih ovih aktivnosti doprinela je da se Pedagoško društvo Srbije prepoznaje kao visoko profesionalna i stručna organizacija u oblasti obrazovanja. Održivost projekta obezbediće se integracijom novostečenih saznanja i iskustava u program rada Sekcije i Društva.

Želimo istaći da je učešćem u ovom projektu, Pedagoško društvo Srbije ojačalo svoje organizacione kapacitete, dok je saradnja među članovima projektnog tima doprinela jačem timskom radu. Saradnja sa organizatorom kursa iz Italije i uspostvljeni kontakti sa drugim učesnicima kursa doprineli su internacionalizaciji Društva. Zahvaljujući iskustvu stečenom u ovom projektu smatramo da Društvo sada poseduje značajne resurse za realizaciju sličnih projekata u budućnosti. Takođe, verujemo da je Pedagoško društvo Srbije sada vidljivije kao potencijalni partner kako na lokalnom tako i na evropskom nivou.