Oкругли сто на тему „Примена нових метода учења“

481

Oкругли сто на тему „Примена  нових метода учења“ у оквиру Секције предшколских педагога Педагошког друштва Србије одржаће се у уторак, 22. маја 2018. године, са почетком у 11,00 часова, у Дечјем културном центру, улица Таковска бр. 8  у Београду. Округли сто се реализује у оквиру пројекта мобилности „Подршка професионалном развоју предшколских педагога“.

Програм рада:

(11,00 – 11,10) Уводна обраћања – Наташа Стојановић, председница ПДС, модератор Анита Ерић, педагог ПУ „Нада Наумовић“, Крагујевац

(11,10 – 11,25) Улога мреже регионалних центара за стручно усавршавање у подршци професионалном развоју запослених у предшколским установама – Зорица Николић, директорка Центра за стручно усавршавање, Крагујевац

(11,25 – 11,40) Критичка рефлексија практичара: саморефлексија и/или групна рефлексија – др Исидора Кораћ, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум

(11,40 – 11,55) Анализа видео материјала као основа за развијање рефлексивности васпитача и педагога – Јелена Паић, педагог, ПУ „Раковица“, Београд

(12,00 – 12,15) Могућности за професионални развој – приказ искуства стеченог у размени са колегама у Фиренци – Сузана Симеуновић, директорка ПУ „Моје детињство“, Чачак

(12,15 – 12,30) Примена метода неформалног учења у стручном усавршавању и професионалном развоју запослених– Душица Чолаковић, педагог, ПУ „11. април“, Нови Београд

(12, 30 – 13,00) Дискусија и закључци