Sastanak Republičke sekcije stručnih saradnika održaće se u sredu, 16. maja 2018, u 12 časova u OŠ “Lazar Savetić”, Kej oslobođenja 27, Zemun.

Dnevni red:

  1. „Novi programi nastave i učenja za prvi i peti razred osnovne škole i prvi razred gimnazije”, Eleonora Vlahović, savetnik-koordinator dipl.psiholog-pedagog, Centar za razvoj programa i udžbenika, ZUOV
  1. „ Rad Centra za prava deteta i uključivanje dece u procese praćenja i izveštavanja o ostvarivanju njihovih prava”, Milena Golić Ružić i Slađana Radulović, Centar za prava deteta
  1. „Atmosfera u učionici ”, Aleksandra Stevanović, stručni saradnik psiholog, Peta ekonomska škola Rakovica, Ivana Mihailović, stručni saradnik psiholog, Tehnička škola Železnik i Radmila Simijonović, stručni saradnik psiholog, Druga ekonomska škola
  1. Razno