Састанак Секције предшколских педагога Педагошког друштва Србије одржан је  у среду, 28. марта 2018. године, са почетком у 11.00 часова, у Дечјем културном центру.

У уводном делу састанка Наташа Стојановић, председница Педагошког друштва Србије поздравила је присутне. Након тога, Славица  Илић,  Душица Чолаковић и Јелена Пајић укратко су представиле шта су пројекти мобилности, реализоване активности  пројекта мобилности „Подршка професионалном развоју предшколских педагога“, курс „Примена метода и техника неформалног образовања“ и упознале учеснике са дебатом као стратегијом учења, путем ППТ презентације.

Након упознавања са правилима и процесом реализовања дебате учесници су имали прилику да се опробају у дебатовању на тему „Изазови у раду предшколског педагога“, тако што су износили афирмацијске и негацијске аргументе на три различите тврдње:

  1. Педагог је покретач промена у вртићу.
  2. Од педагога се очекује да има готова решења за све.
  3. Ефекти рада педагога су невидљиви.

Изабрани дебатанти износили су аргументе који су се заснивали на професионалном искуству, литератури, истраживањима, док су остали учесници евалуирали процес дебатовања, тако што су процењивали говорничку вештину дебатанта, јасноћу изречених аргумената, уверљивост говорника у одбрани својих аргумената, спретност дебатанта у проналажењу одговора на противникову аргументацију. Сви учесници су активно учествовали у процесу аргументовања наведених тврдњи и процењивању процеса дебатовања.

Истакнуто је да је за процес дебатовања потребна отвореност за различитост, објективност, активно слушање, уважавање туђег мишљења, вишеперспективност, осетљивост, добро управљање временом, вештина аргументовања, саморефлексија. Током дебате развија се критичко, логичко и креативно размишљање које се темељи на аргументима поткрепљеним одговарајућим доказима. Развијају се социјалне вештине, тимски рад, комуникацијске вештине, јавни наступ, толеранција, развија се самопоуздање и самопоштовање, способност мирног решавања сукоба, руковођење.

Дебата, као једна од метода нефомалног учења је веома корисна и применљива у различитим ситуацијама, преиспитивањима, оснаживањима, покретању истраживања за мењање културе и структуре вртића, с тим да је неопходно бити обазрив и водити рачуна да избор и креирање најделотворније методе за стицање трајних знања увек зависи од учесника којима је намењена, контекста у ком се налазе и њихових реалних потреба.

На крају радионице учесници су индивидуално попуњавали евалуационе листе у којима су навели да су са радионице понели боље разумевање дебате, значај примене дебате у различитим ситуацијама, нова знања, вештине, примере добре праксе у свету, идеје за бољу стручну размену у својим установама,  идеје о конкурисању за учешће у пројектима, добру атмосферу и занимљиве активности, жељу да унапређујем свој рад, сарадњу са колегама из других установа, подршку, нова питања, мотивисаност за даљи рад и веру у струку.