Sastanak Sekcije predškolskih pedagoga Pedagoškog društva Srbije održan je  u sredu, 28. marta 2018. godine, sa početkom u 11.00 časova, u Dečjem kulturnom centru.

U uvodnom delu sastanka Nataša Stojanović, predsednica Pedagoškog društva Srbije pozdravila je prisutne. Nakon toga, Slavica  Ilić,  Dušica Čolaković i Jelena Pajić ukratko su predstavile šta su projekti mobilnosti, realizovane aktivnosti  projekta mobilnosti „Podrška profesionalnom razvoju predškolskih pedagoga“, kurs „Primena metoda i tehnika neformalnog obrazovanja“ i upoznale učesnike sa debatom kao strategijom učenja, putem PPT prezentacije.

Nakon upoznavanja sa pravilima i procesom realizovanja debate učesnici su imali priliku da se oprobaju u debatovanju na temu „Izazovi u radu predškolskog pedagoga“, tako što su iznosili afirmacijske i negacijske argumente na tri različite tvrdnje:

  1. Pedagog je pokretač promena u vrtiću.
  2. Od pedagoga se očekuje da ima gotova rešenja za sve.
  3. Efekti rada pedagoga su nevidljivi.

Izabrani debatanti iznosili su argumente koji su se zasnivali na profesionalnom iskustvu, literaturi, istraživanjima, dok su ostali učesnici evaluirali proces debatovanja, tako što su procenjivali govorničku veštinu debatanta, jasnoću izrečenih argumenata, uverljivost govornika u odbrani svojih argumenata, spretnost debatanta u pronalaženju odgovora na protivnikovu argumentaciju. Svi učesnici su aktivno učestvovali u procesu argumentovanja navedenih tvrdnji i procenjivanju procesa debatovanja.

Istaknuto je da je za proces debatovanja potrebna otvorenost za različitost, objektivnost, aktivno slušanje, uvažavanje tuđeg mišljenja, višeperspektivnost, osetljivost, dobro upravljanje vremenom, veština argumentovanja, samorefleksija. Tokom debate razvija se kritičko, logičko i kreativno razmišljanje koje se temelji na argumentima potkrepljenim odgovarajućim dokazima. Razvijaju se socijalne veštine, timski rad, komunikacijske veštine, javni nastup, tolerancija, razvija se samopouzdanje i samopoštovanje, sposobnost mirnog rešavanja sukoba, rukovođenje.

Debata, kao jedna od metoda nefomalnog učenja je veoma korisna i primenljiva u različitim situacijama, preispitivanjima, osnaživanjima, pokretanju istraživanja za menjanje kulture i strukture vrtića, s tim da je neophodno biti obazriv i voditi računa da izbor i kreiranje najdelotvornije metode za sticanje trajnih znanja uvek zavisi od učesnika kojima je namenjena, konteksta u kom se nalaze i njihovih realnih potreba.

Na kraju radionice učesnici su individualno popunjavali evaluacione liste u kojima su naveli da su sa radionice poneli bolje razumevanje debate, značaj primene debate u različitim situacijama, nova znanja, veštine, primere dobre prakse u svetu, ideje za bolju stručnu razmenu u svojim ustanovama,  ideje o konkurisanju za učešće u projektima, dobru atmosferu i zanimljive aktivnosti, želju da unapređujem svoj rad, saradnju sa kolegama iz drugih ustanova, podršku, nova pitanja, motivisanost za dalji rad i veru u struku.