“Pedagoške novine” su list Pedagoškog društva Srbije.

“Pedagoške novine” su besplatne za sve članove Pedagoškog društva Srbije koji su platili članarinu za tekuću godinu i dostavljaju se poštom.

Sadržaj broja 7:

  • Međunarodna naučna konferencija „Izazovi i dileme profesionalnog razvoja nastavnika i lidera u obrazovanju“
  • Tribina „Elektronsko nasilje“
  • Saradnja porodice i škole
  • Brainobrain centar u Beogradu
  • Intervju: Jelena Holcer – Škola za roditelje
  • Knjigo moja pređi na drugoga: „Hajde da pričamo o…“, Jelena Holcer
  • Kreativni pedagozi: Suzana Antić