“Педагошке новине” су лист Педагошког друштва Србије.

“Педагошке новине” су бесплатне за све чланове Педагошког друштва Србије који су платили чланарину за текућу годину и достављају се поштом.

Садржај броја 6:

  • Сусрети педагога
  • Резултати екстерног вредновања
  • Група за социјалну инклузију
  • 10 година дечјег SOS-а, НАДЕЛ
  • Холипри 2015.
  • Адолесценција у савременом друштву
  • Интервју – Мирослав Павловић
  • Приказ књиге „Где станује квалитет“
  • Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установа основног и средњег образовања
  • Креативни педагози