“Педагошке новине” су лист Педагошког друштва Србије.

“Педагошке новине” су бесплатне за све чланове Педагошког друштва Србије који су платили чланарину за текућу годину и достављају се поштом.

Садржај броја 3:

  • Јануарски сусрети педагога ‘’Идентитет професије педагог у савременом образовању’’
  • 90 година од оснивања првог Педагошког друштва, проф. др. Никола Поткоњак
  • Улога педагога у примени информационо-конуникационих технологија у васпитању и образовању
  • Пројекат ПДС и УНИЦЕФ-а ‘’Корак напред у сарадњи одељењског старешине и родитеља’’
  • Дефицитарност струке и/или дефицитарност личности – неки од аспеката професионалне оријентације ученика
  • Активности Инцест траума центра – Београд против сексуалног злостављања
  • Времеплов часописа ‘’Настава и васпитање’’
  • Активни педагози пчињског округа
  • ПДС и Гете институт програм ‘’Читајмо с децом’’, разговор са Игором Коларовим писцем за децу
  • Књиго моја пређи на другога: приказ књиге ‘’Елемент, откријте своје таленте – будите креативни- радите оно што волите’’ (K. Robinskon i L. Aronica)