Produženje roka za slanje radova – Naučni skup na nacionalnom nivou “Participacija u obrazovanju – pedagoški (p)ogledi”

323

Hvala svima koji su poslali rad za skup Susreti pedagoga 2020, kao i onima koji su prijavili temu za ovu naučno-stručnu konferenciju. Obaveštavamo Vas da će rok za slanje radova biti pomeren, tako da je novi rok za pristizanje radova 15.12.2019. 

Napominjemo da, iako niste prijavili temu u roku koji je prethodno bio naznačen, možete poslati prijavu i rad do 15.12. 2019. godine.