У петак, 13.12.2019. године са почетком у 10 часова, у просторијама ОШ „Браћа Вилотијевић“, Краљево, одржаће се састанак стручних сарадника.

Дневни ред:

  1. Каријерно вођење и саветовање, прелаз из основне у средњу школу, Небојша Самчевић
  2. Еразмус+ Мере спречавања осипања ученика из образовног система – Сашка Ј. Алексић и Марсела Е. Милутиновић
  3. Артикулативне сметње код школске деце, Мира Сиљковић
  4. Израда ИОП-а, педагошки профил, Мирјана Андрић, Мирјана Рашковић
  5. Примери добре праксе пројектна настава, Весна Станчић
  6. Текућа питања – извештај са Скупштине ПДС, Весна Богићевић