Sastanak Podružnice stručnih saradnika Smederevo

91

Sastanak Podružnice stručnih saradnika Smederevo, održan je 05. 12. 2019.god. u Regionalnom centru Smederevo. U skladu sa tačkama dnevnog reda-prvo je usvojen zapisnik sa prethodnog sastanka a potom je obavljena interna obuka tj. prenošenje iskustva u radu na IOP-u stručnim saradnicima zaposlenim u srednjim školama od strane stručnih saradnika iz osnovnih škola i međusobna razmena iskustava pa je prezentaciju imala Jelena Zdravković, psiholog  u osnovnoj školi „Dimitrije Davidović“ i član Interresorne komisije. Usledile su informacije sa sednice Pedagoškog društva Srbije održane 22. 11. 2019.godine i pripreme za organizaciju seminara u januaru.