24. i 25. januara 2020. godine održani su Susreti pedagoga, pod okriljem stručno-naučnog skupa na temu „Participacija u obrazovanju- Pedagoški pogledi“. Susrete su organizovali, kao i prethodnih godina Pedagoško društvo Srbije i Filozofski fakutet u Beogradu-odeljenje za pedagogiju.

Na dvodnevnim susretima aktivno je učestvovalo preko 150 naunih radnika i praktičara, pre svega pedagoga, ali i drugih zainteresovanih struka koji se bave obrazovanjem i vaspitanjem u ustanovama sistema.

Na skupu su se razmatrala najnovija naučna saznanja relevantna za participaciju različitih aktera vaspitno-obrazovnog sistema (dece, roditelja, vaspitača, nastavnika, stručnih saradnika, istraživača u oblasti obrazovanja) u odlučivanju o pitanjima u vezi sa nastavom, aktivnostima u vaspitno-obrazovnim institucijama i vaspitno-obrazovnom sistemu; sagledavana su iskustva participacije u vaspitno-obrazovnoj praksi.

Nakon skupa obrađeni su podaci iz evaluacionog lista koji se odnosio na podatke u vezi sa komentarima i sugestijama, kao i na predloge za sledeće susrete.

Rezultati evaluacije:

Aspekti skupa Srednja ocena
Teme i sadržaj skupa 4.81
Organizacija skupa 4.64
Neformalni deo skupa 4.72
Ono što sam čuo/la, saznao/la koristiće mi 4.66
Opšti utisak 4.83

 

Sledeći podaci govore o podacima dobijenim analizom odgovra na pitanje otvorenog tipa, u okviru kojih su učesnici skupa imali mogućnost da daju svoje mišljenje o različitim aspektima Skupa.

 1. Kometari i sugestije:
 • Aktuelna tema skupa;
 • Reprezentativan sadržaj, odlično povezivanje teorije i prakse;
 • Unpređivanje postojećih kompetencija, produbljivanje znanja i razmena iskustva;
 • Pohvale za organizaciju skupa.
 1. Predlozi za naredne susrete:
 • Nastavnik kao istraživač (akciona istraživanja, osposobljavanje nastavnika za istraživanje…);
 • Nastavnik kao praktičar (rad sa učenicima, saradnja sa roditeljima…);
 • Profesionalni razvoj nastavnika (samoevaluacija, razvoj nastavnički kompetencija…);
 • Interesovanja i motivacija učenika za učenje i nastavu;
 • Položaj pedagoga-stručnih saradnika u našem okruženju.
 • Produžiti trajanje sesija.