Извештај са састанка Подружнице стручних сарадника у Смедереву одржаног 27.02.2020. године

206

Дана 27.02.2020.године, у Регионалном центру у Смедереву је одржан састанак Подружнице стручних сарадника. Састанку је присуствовало 18 стручних сарадника. Пошто је прошло годину дана од оснивања подружнице вршен је избор председништва. Једногласно је одлучено да председник Подружнице остане Тијана Ђокић, педагог, потпредседници Марина Станојевић, психолог и Тијана Тодоров, педагог  и записничар Саша Бојанић Стевановић.

Стручне сараднике је Марина Станојевић , психолог у ПУ „Наша радост“ упознала са програмом „Године узлета“. Дискусија се развила јер је ова тема заинтригирала присутне, посебно стручне сараднике који раде у основним школама. Договорено је да у сарадњи са Регионалним центром буде организована трибина на којој  ће овај програм педагошко-психолочка служба предшколске установе представити учитељима , посебно онима који ће у септембру радити у одељењима првог разреда.

Размењена су искуства у вези са реализацијом пројектне наставе и начинима праћења ових активности као и процена запослених у основним школама о томе у које ће средње школе бити распоређени ученици завршних разреда који се образују по ИОП-2.

Сумирани су утисци о семинару који је у сарадњи са Регионалним центром организовала Подружница стручних сарадника „(Не)видљиво васпитање-углед, атмосфера и идентитет школе у функцији васпитања ученика“ 25. и 26.јануара 2020.године.  Општи је утисак да је семинар веома употребљив, практичан, користан, реализатори на висини задатка захваљујући сопственом искуству и приступу раду, материјали су корисни и применљиви. Посебно је похваљена отворена понуда реализатора да се ангажују и након семинара као помоћ у решавању конкретних проблема на терену. Прочитан је и утисак реализатора семинара о семинару који је високо оценио организацију и ток семинара.