Izveštaj sa sastanka Podružnice stručnih saradnika u Smederevu održanog 27.02.2020. godine

91

Dana 27.02.2020.godine, u Regionalnom centru u Smederevu je održan sastanak Podružnice stručnih saradnika. Sastanku je prisustvovalo 18 stručnih saradnika. Pošto je prošlo godinu dana od osnivanja podružnice vršen je izbor predsedništva. Jednoglasno je odlučeno da predsednik Podružnice ostane Tijana Đokić, pedagog, potpredsednici Marina Stanojević, psiholog i Tijana Todorov, pedagog  i zapisničar Saša Bojanić Stevanović.

Stručne saradnike je Marina Stanojević , psiholog u PU „Naša radost“ upoznala sa programom „Godine uzleta“. Diskusija se razvila jer je ova tema zaintrigirala prisutne, posebno stručne saradnike koji rade u osnovnim školama. Dogovoreno je da u saradnji sa Regionalnim centrom bude organizovana tribina na kojoj  će ovaj program pedagoško-psiholočka služba predškolske ustanove predstaviti učiteljima , posebno onima koji će u septembru raditi u odeljenjima prvog razreda.

Razmenjena su iskustva u vezi sa realizacijom projektne nastave i načinima praćenja ovih aktivnosti kao i procena zaposlenih u osnovnim školama o tome u koje će srednje škole biti raspoređeni učenici završnih razreda koji se obrazuju po IOP-2.

Sumirani su utisci o seminaru koji je u saradnji sa Regionalnim centrom organizovala Podružnica stručnih saradnika „(Ne)vidljivo vaspitanje-ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika“ 25. i 26.januara 2020.godine.  Opšti je utisak da je seminar veoma upotrebljiv, praktičan, koristan, realizatori na visini zadatka zahvaljujući sopstvenom iskustvu i pristupu radu, materijali su korisni i primenljivi. Posebno je pohvaljena otvorena ponuda realizatora da se angažuju i nakon seminara kao pomoć u rešavanju konkretnih problema na terenu. Pročitan je i utisak realizatora seminara o seminaru koji je visoko ocenio organizaciju i tok seminara.