Smernice i šabloni za izlaganje rada u formi postera

195

Ukoliko ste se prijavili za izlaganje rada u formi postera na naučnom skupu “Susreti pedagoga”, na linkovima ispod možete pronaći dokumenta koja vam mogu biti u pomoći pri izradi postera. Smernice i šabloni dati u dokumentima ispod nisu obavezujući.