Састанак Подружнице педагога Нишавског округа одржаће се у уторак, 17.12.2019. године

116

У уторак  17.12.2019. године  у 12 часова у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању одржаће се састанак Подружнице педагога Нишавског округа.

      Дневни ред састанка:

  1. Записник са састанка Подружнице педагога нишавског округа одржаног дана 31.10.2019.
  2. Извештај са скупштине Педагошког друштва Србије
  3. Сарадња са родитељима-Љиљана Савић, стручни сарадник  у ОШ ,,Учитељ Таса”
  4. Текућа питања

Присуство састанку Подружнице педагога  део је стручног усавршавања  педагога. 

Подружницу педагога Нишавског округа чине сви педагози који раде у школама које припадају Школској управи Ниш, молим директоре да омогуће педагозима присуство састанцима. Добродошле су и колеге из других округа.