Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije pozivaju Vas na

Stručno-naučni skup na nacionalnom nivou pod nazivom “Participacija u obrazovanju – pedagoški (p)ogledi”

Skup se održava 24. i 25. januara 2020. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu.