Tokom realizovanja glavne aktivnosti u okviru projekta mobilnosti „Podrška profesionalnom razvoju predškolskih pedagoga“, uspostavljena je saradnja sa zaposlenima u školama i organizacijama za obrazovanje odraslih iz Poljske, Španije, Italije i Portugalije. Po povratku sa obuke, saradnja je nastavljena na eTwinning i EPALE platformama i društvenim mrežama.

U saradnji sa Marcom Rodrigues,  Escola Profissional da Serra da Estrela, iz Portugalije, kreiran je i pokrenut eTwinning projekat pod nazivom  „When I play, I learn“. Projekat ima za cilj širenje znanja i iskustva o primeni metoda i tehnika neformalnog učenja u praksi. Nove metode i tehnike učenja koje smo naučili tokom kursa doprineće kreiranju i razvijanju novih aktivnosti i radionica sa decom i odraslima. Cilj nam je da učimo jedni od drugih kroz različite pristupe, da zajedno  otkrivamo nove načine učenja i širimo svoja znanja i iskustva sa učesnicima iz drugih evropskih zemalja. Projekat će trajati godinu dana i sve učesnice projekta mobilnosti „Podrška profesionalnom razvoju predškolskih pedagoga“, će biti partneri u projektu.