Претплата на часопис Настава и васпитање за 2022. годину

220

Настава и васпитање је часопис који издаје Педагошко друштво Србије и Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Први број часописа је штампан 1. марта 1952. године. Настава и васпитање је од свог оснивања отворена за прилоге из земље и иностранства. У њему се објављују истраживачки радови који се односе на различите нивое образовања, наставу и учење.

Часопис излази у електронском формату и штампаном формату три пута годишње оквирно у априлу, септембру и децембру месецу.

Да бисте наручили часопис потребно је да нам доставите нам наруџбеницу са траженим подацима.

Попуните наруџбеницу за установе (кликните овде за download)

Попуните наруџбеницу за иностранство (кликните овде за download)

Попуните наруџбеницу за појединце (кликните овде за download)

Попуњену наруџбеницу пошаљите на имејл адресу Педагошког друштва Србије drustvo@pedagog.rs и добићете предрачун са подацима за уплату. Након евидентирања авансне уплате, часопис ће Вам бити достављен на тражену адресу.

Цена годишње претплате (са урачунатим ПДВ-ом) износи:

  • 4.400 за установе,
  • 2.500 за појединце и
  • 2.000 за чланове Педагошког друштва Србије.

Фактуре достављамо по извршеној уплати.

Будите слободни да нам се јавите на број+381668013246 или имејл адресу drustvo@pedagog.rs уколико имате додатна питања/дилеме.